Hopp til hovedinnhold

Regimentsmyra Fredrikstad

Da skytebanen skulle avvikles, ønsket Skifte Eiendom å fjerne forurensinger i området forårsaket av Forsvarets aktiviteter.

Prosjektstatus

   Feb 2012
   Aug 2012

   Om prosjektet

   Skytebanene lå ca. 25 m.o.h. og besto av småkupert terreng med bart fjell i nordsydgående rygger og dalsekninger. Øvrig område besto av humusholdig jord, bekker og våtområder/myrer. Området dekket en 1 km2, hvorav 10 mål berørt av skytevirksomheten.

   • MNOK 11

    Kontraktssum

   • 8 0000 tonn

    Forurensede masser fjernet

   AF Gruppen

   Fredrikstad, Norge

   Fjernet forurenset grunn

   Skytebanene på Regimentsmyra omfatter fire baneområder, et område med to kortholdsbaner for pistol, en 100-metersbane for gevær, en håndgranatbane og et område som er brukt til leirdueskyting. Arbeidet med å sanere banene ble sluttført i juli 2012.

   Forurensede masser ble fjernet og deponert på godkjent avfallsmottak. Overflatenært blyhagl og prosjektiler på svabergene ble rensket og fjernet. En bekk med rent vann ble avskjært og lagt i tett rør gjennom området.

   Prosjektinformasjon

   Prosjekttype: Miljøsanering
   Forretningsenhet: AF Decom
   Kunde: Skifte Eiendom
   Entrepriseform: Hovedentreprise