Hopp til hovedinnhold

Sprengning av siloer i Gällivare

AF Decom gjennomført sprengning av flere siloer på rundt 100 meter for New Boliden Mineral AB. Sprengningsoppdraget er en del av et større rivingsprosjekt.

Prosjektstatus

   Apr 2018
   Nov 2018

   Om prosjektet

   Det er revet lange transportbånd, to lagre for kobbermalm og tre betongkulverter. Fjerning av disse konstruksjonene inkludert siloene er nødvendig fordi prosessanlegget i gruven var bygget over malmforekomsten, og videre drift av gruven krever tilgang til disse ressursene.

   • 4000 tonn jern ble klippet og sendt til gjenvinning

   • 40 000 tonn betong er knust og sendt til gjenbruk

   • 200 000 tonn masser er flyttet

   • Samarbeidet med kunden - en del av suksessfaktoren

   Sprengingsoppdrag i to etapper

   Siloen, Lave, var 105 meter høy, og veide rundt 3000 tonn.  De to neste malmsiloene var 60 meter med et knuseverk over, slik at den totale høyden ble 80 meter. I denne sprengningen felte teamet fra AF Decom over 6000 tonn.

   Utfordringen var at gruvekanten lå bare 81 meter fra front siloer. Derfor måtte Laven felles først på langs av gruvekanten, mens malmsiloene ble sikret med en skikkelig motvoll med 100 truckdekk stablet i seks meter høyde. Hvert av disse dekkene veide 3 tonn. 

   Sprengning av siloer i Gällivare

   Begge sprengningene gikk som planlagt. Samarbeidet med Bolidens prosjekt- og produksjonsorganisasjon har vært svært god. Som alltid for disse arbeidene, er det det bredde i kompetanse og samarbeid, som danner suksessfaktoren.
   Prosjektleder sprengning, Jarle Bøckman

   Prosjektinformasjon

   Prosjekttype: Riving
   Forretningsenhet: AF Decom AS
   Kunde: New Boliden Minerals AB