Hopp til hovedinnhold

Riving av gamle Tana bru

Høsten 2020 besluttet veimyndighetene at gamle Tana bru skulle rives med AF Decom som riveentreprenør, men at kabelforankringene på østsiden av elva skulle bevares som et kulturhistorisk minne.

Prosjektstatus

   Sep 2020
   Jan 2021

   Gamle Tana bru var 220 meter lang og lå like nord for den nye brua som åpnet i 2020. Gamlebrua hadde en seilingshøyde på åtte meter, og hadde i alt tre spenn. Tana bru var ved åpningen Norges lengste hengebru over elv. Høsten 2020 besluttet veimyndighetene at gamlebrua skal rives med AF Decom som riveentreprenør, men at kabelforankringene på østsiden av elva skulle bevares som et kulturhistorisk minne.

   • 10 MNOK

    Kontraktsum

   • 600

    tonn stål revet

   AF Gruppen

   Tana

   Sikrer lakseelva

   For rivingen av Tana bru ble det spesialkonstruert en vogn til å ta inn betongelementer fra kjørebanen. Betongdekket ble saget opp i deler på ca 4,5m x 5m, ca 12-13 tonn pr stykk, og kjørt inn på land for knusing.

   For å opprettholde stabilitet i konstruksjonen var det viktig å gjøre dette i motsatt rekkefølge av den opprinnelige støpeplanen. Når dette var gjort så ble den samme vognen brukt som arbeidsplattform for skjæring av de tverrliggende bjelkene og de langsgående hovedbjelkene. Disse ble kjørt inn med en woodliner som var spent opp i en vaier fra brutårn til brutårn.

   Bærekablene ble kappet på østlig side av elva og lagt på en duk over isen. Disse ble så dratt inn mot vestlig side av elva. Grunnen til at betong, stål og kabler er revet på en slik måte er for å unngå riverester i form av betong og avskaling fra stålet i elva, da dette er en av de viktigste lakseelvene i Norge.

   Prosjektinformasjon

   Prosjekttype: Riving
   Forretningsenhet: AF Decom AS
   Kunde: Statens Vegvesen
   Entrepriseform: Riveentreprise