Hopp til hovedinnhold

Fjerning og gjenvinning H7

Da AF fikk oppdraget med å fjerne og gjenvinne plattformen H7 fra et ytterst værutsatt sted i Nordsjøen ble helt nye metoder for enkelt å installere løftepunkt på strukturer som løftes offshore utviklet og patentert.

Prosjektstatus

  Jun 2011
  Jun 2013

  Om prosjektet

  Etter grundig og omfattende kartlegginger og planlegging ble 9000 tonn stål på plattformen H7 fjernet og brakt til land for kildesortering og gjenvinning. AF utviklet en helt ny metode for fjerning offshore der vind og sjø kan by på utfordringer. Ved bruk av et såkalt jack-up-skip ble plattformen bit for bit løftet over til skipet som sto stødig på seks ben på havbunnen.

  • MNOK 420

   Kontraktssum

  • 9000

   tonn stål

  AF Gruppen

  Nordsjøen

  Ny og innovativ metode

  H7 var i drift på tysk sektor av Nordsjøen fra 1977 og var tilknyttet gassrørledningen Norpipe som går fra Ekofisk til Tyskland. Norge har gjennom Oslo-Pars-konvensjonen (OSPAR) forpliktet seg til å fjerne og gjenvinne plattformer som ikke er bruk på en forsvarlig måte. AFs oppdrag besto i å fjerne stål, mekanisk utstyr, rør, kabler, betong, marin begroing og anoder.

  En ny og patentert metode der vindmøllefartøy med seks ben som kan jekkes ned til 80 meters dyp der de sto stødig på havbunnen ble benyttet. Skipet ble deretter hevet slik at det kom på høyde med plattformens dekk. Deretter ble bit for bit fjernet og brakt til AF Miljøbase Vats for kildesortering og gjenvinning.  Samme løsning ble senere benyttet da AF fjernet B11, en annen kompressorplattform i Nordsjøen.

  H7 ble fjernet i 2013 til budsjett og avtalt tid, og uten fraværsskader.

   

   

  Prosjektinformasjon

  Prosjekttype: Fjerning og gjenvinning offshore
  Forretningsenhet: AF Offshore Decom AS
  Kunde: Statoil på vegne av Gassco