Aktiviteten øker i Forsvarets skyte- og øvingsfelt, og det er behov for å utvide kapasiteten til soldatene som skal øve og trene i Norge. Forsvarsbygg har fått i oppdrag å bygge ut kapasiteten ved Akkasæter. Det første som kommer på plass, er ny infrastruktur for å klargjøre for byggingen.

Det er signert en kontrakt med Målselv Maskin & Transport AS til en verdi på ca. 50 millioner kroner inkl. MVA.

– Oppstarten ved Akkasæter er et av de prioriterte oppgavene til Forsvarsbygg. Allierte og norske styrker kan ta deler av den nye campen i bruk vinteren 2024, sier Thomas Helland, seksjonssjef i Forsvarsbygg i en pressemelding.