Kåringen er gjort i samarbeid med analysebyrået Statista. Europeiske selskaper med en omsetning på minst 40 millioner euro i 2019 er vurdert med hensyn til reduksjon i CO2-utslipp relativt til inntektsutviklingen i perioden 2014-2019.

Resultatet er kåringen «Financial Times Europe’s Climate Leaders». AF Gruppen er med på listen som eneste norske selskap innen kategorien Construction. Kåringen ble offentliggjort 18. mai og vies et 16 siders bilag i Financial Times 27. Mai.

- Det er en hyggelig anerkjennelse å komme med på listen over klimaledere fra Financial Times. Kåringen både anerkjenner arbeidet vårt så langt og motiverer til fortsatt innsats innen klima og miljø, et område som gir nye og spennende forretningsmuligheter fremover, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen.

Listen bygger på selskapenes reduksjon i CO2-ekvivalenter per million euro i omsetning. Totalt er 22 selskaper i kategorien Construction med i oversikten. AF Gruppen kom på en 9. plass innen kategorien med et måltall på 12,2%. De tre beste selskapene innen Construction er MM (Italia), Acciona (Spania) og Bauer (Tyskland).

Hele listen: https://www.ft.com/content/eee36993-9d57-4e72-8f34-8e6d7be8ca67

AF Gruppen begynte med rapportering av sine klimagassutslipp i 2010. Selskapet har et særlig ansvar der samfunnets utfordringer kan relateres til selskapets virksomhet. FNs bærekraftsmål beskriver verdens utfordringer og behov, og AFs samfunnsansvar knyttes opp mot FNs bærekraftsmål ved at selskapet skal være en ansvarlig aktør og gjennomføre egne prosjekter på en bærekraftig måte, samt ved å videreutvikle tjenestespekteret. Klima og miljø er et eget initiativ i AFs konsernstrategi for å redusere fotavtrykket og være ledende på å skape samfunnsnyttige forretningsmuligheter. Målet er å halvere klimagassutslippene og avfallsmengdene som ikke kan ombrukes eller gjenvinnes for hvert virksomhetsområde innen 2030, hensyntatt omsetning.

I desember 2020 kom AF med på Financial Times’ liste  over Europas beste bedrifter innen mangfoldsarbeid. AF Gruppen kom på en 6. plass innen kategorien Construction og havnet totalt på en 94. plass blant 850 selskaper.