Dette er første gang et produksjonsskip vil bli gjenvunnet i Norge. Shell UK har vært operatør for produksjonsskipet som tidligere ble benyttet til å produsere olje og gass fra Curlew-feltet på britisk sektor i Nordsjøen. Oppdraget med å gjenvinne skipet ble tildelt AF Offshore Decom og inkluderer prosjektering, forberedende arbeider, demontering og gjenvinning. Metoden for å få skipet på land (float over – float- in) har aldri vært brukt i så stor skala noe sted i verden.

Sirkulær økonomi
Kildesortering av offshoreinstallasjoner og skip er en viktig del av det grønne skiftet. Her har norsk industri og ingeniørkompetanse utviklet løsninger som ligger i front internasjonalt. Dette er sirkulær økonomi i praksis fordi det meste fra skipet kan utnyttes som råstoff i ny produksjon. Stålet blir benyttet som armeringsjern i nye bygg. Farlig avfall blir tatt hånd om og deponert på en forsvarlig måte.

-  Dette er et veldig komplekst logistikkprosjekt med betydelige marine operasjoner. Prosjektet har involvert mange ulike fagmiljøer og gode samarbeidspartnere. Vi er stolte over at vi kan utføre så komplekse operasjoner på en sikker og miljømessig god måte, sier Lars Myhre Hjelmeset, konserndirektør for offshore i AF Gruppen.

Ble løftet på land denne uken
Produksjonsskipet ble fraktet til anlegget på AF Miljøbase Vats i Rogaland i 2020. Her er det gjennomført forberedende arbeider. Denne uken ble skipet løftet opp på land i den den største enkelt innlastningen av et produksjonsskip som er gjennomført på denne måten. Skroget ligger nå trygt på AF Miljøbase Vats, klar for demontering og endelig resirkulering.

-   Vi har betydelig erfaring med å gjenvinne offshoreinstallasjoner. Utrangerte produksjonsskip er et marked der vår kompetanse og vår tilnærming er relevant og etterspurt internasjonalt. Operasjoner som dette viser at norsk offshore- og ingeniørkompetanse er med å sette standarden for sikre og miljøriktige løsninger, sier Lars Myhre Hjelmeset, konserndirektør Offshore i AF Gruppen. 

Om Curlew
Shell UK har vært operatør for produksjonsskipet Curlew (FPSO). Curlew har tidligere vært benyttet til å produsere olje og gass på britisk sektor i Nordsjøen. Curlew er 235 meter langt og veier ca 25 000 tonn. Skroget på skipet veier etter forberedende arbeider ca. 21.000 tonn.

Om AF Miljøbase Vats
AF Miljøbase Vats er ett av få anlegg som tilfredsstiller kravene til sikker, miljømessig kildesortering og gjenvinning av denne type konstruksjoner (Green ship recycling) og er på EUs liste over godkjente anlegg. https://ec.europa.eu/environment/waste/ships

Les mer om  AF Offshore Decom og AF Miljøbase Vats her. 

For flere bilder eller video, ta kontakt med wibecke.brusdal@afgruppen.no