Hopp til hovedinnhold
Anlegg, AF Gruppen

Maratonprosjekt i Drammen

Grundig planlegging

AF Anlegg jobber med å etablere ny firefelts adkomstvei til det nye sykehuset i Drammen. Arbeidet utføres på oppdrag av byggherreorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF. Sommerens prosjekt besto i å få på plass en betongkulvert på 1600 tonn under sporet til den vanligvis sterkt trafikkerte Drammenbanen. Arbeidet måtte utføres i løpet av noen hektiske sommeruker mens togtrafikken uansett var stanset grunnet vedlikehold på jernbanen. 

Kontrakten med Sykehusbygg ble signert i desember 2020, og etter fem måneder med planlegging og forberedende arbeider var teamet klare. Prosjektleder Jarle Kristoffersen omtaler det som en eksamen. 

Alle deler av prosjektet var planlagt ned til minste detalj. Kulverten var ferdig støpt og klar, med til sammen cirka 300 tonn armering som ga en armeringstetthet på rundt 570 kg/m3. 

– Personlig rekord, kommenterte arbeidsleder Jørgen Wilhelmsen før toppdekket ble støpt. 

Ukjente grunnforhold

Togtrafikken stanset natt til lørdag 26. juni. Morgenen etter startet arbeidet med utkobling av signal og telekabler, kapping av skinnestiger og utløft av skinnestiger og sporvekslere. Alle kabler måtte kappes og legges om før vegetasjonsdekke og jord kunne fjernes. 

Neste operasjon handlet om å fjerne jernbanefylling og graving til spuntlinje, til sammen 6700 kubikkmeter. 1. juli startet spuntingen. Det ble spuntet ned til 16 meter i et 3500 kvadratmeter stort område. Grunnforholdene var ukjent og risikable, men med Christoffer Vestli som sjefsplanlegger ble spunten både tett og ferdig to dager før planlagt. 

Innenfor spunten ble det så tatt ut masser 3,5 meter under grunnvannstand. Området ble også drenert før grunnarbeidene kunne ta til for alvor. Grunnforholdene på Brakerøya har vist seg å være utfordrende, og det var helt avgjørende å bygge et solid fundament innenfor den tette spunten. 

Komplisert flytteoperasjon

Spunten måtte avstives før arbeidsdekket kunne støpes. Etter å ha vurdert flere metoder, landet man på seksjonsvis støping for at sidetrykket på spunten ikke skulle bli for stort. 

Først ble et arbeidsdekke på cirka 30 centimeter støpt. Oppå det kom del 1 av fundamentet. Dette består av armert betong i én meters tykkelse. 1700 m3 ble støpt på 24 timer. 

En egen kjørevei av betong måtte støpes for at det skulle være mulig å transportere kulverten. Selve flyttingen ble gjennomført 20. juli, to dager før planen. Det var spesialtransportfirmaet Sarens som sto for flytteoperasjonen. 

Både media og mange skuelystne var til stede for å få med seg den spektakulære inntransporten. Spesialkjøretøy med til sammen 240 dreibare hjul og enorm løfteevne løftet kulverten 20-30 centimeter over bakken og kjørte først et titalls meter parallelt med jernbanen. Deretter ble konstruksjonen dreiet og kjørt på plass i jernbanetraseen. 

Se video av flyttingen. Foto: Romuald Radomski, NORMA Geosystems

Kulverten flyttes 20. juli 2021

Kritisk arbeidsoperasjon

Flytteoperasjonen hadde ingen feilmargin. Det ville ikke vært mulig å sette ned kulverten noe annet sted enn på fundamentet uten å skade den. For det første var undersiden av veggene svakt buet for å matche profilen i bakken der den skulle plasseres. Å sette den ned på flatmark ville den ikke tålt. For det andre ville veggene fått en for stor sideveis belastning om den ikke ble satt ned akkurat der den skulle. 

Operasjonen gikk imidlertid helt etter planen, og kulverten ble satt ned på nøyaktig riktig sted. Deretter ble konstruksjonen forankret i fundamentet, og forberedelsene til støping av øvre bunnplate kunne starte. Et nytt metertykt lag av armert betong sørger for at kulverten skal tåle horisontal-laster fra ny jernbanefylling og mange år med tog- og biltrafikk. 

Etter at kulverten var på plass, begynte neste hektiske periode for AF Anlegg med tilbakefylling av masser og reetablering av skinner og annet jernbaneteknisk utstyr. Alt måtte være klart til togene skulle begynne å gå igjen mandag 9. august. 

Se video: Seks ukers arbeid gjøres unna på knapt tre minutter

– Interessant prosjekt

Fredag 6. august var det påfallende rolig på anleggsområdet på Brakerøya. Lenge hadde arbeidet ligget noe foran skjema, og det hadde ikke dukket opp problemer som førte til forsinkelser. AFs jobb var for det meste over. Det som gjensto, var jernbanetekniske arbeider og prøvekjøring. 

– Det er nesten litt vemodig, syntes Kjetil Løvaas. 

Som anleggsleder grunn hadde han hatt et betydelig ansvar for å få prosjektet ferdig. 

– Når alt har gått på full gass og du har stått på fra morgen til kveld en hel sommer, er det vanskelig å slå av. Det har vært masse beslutninger og avgjørelser, masse hyggelig møter og fremfor alt: et utrolig interessant og spennende prosjekt, sier han. 

Han trekker fram grundig planlegging som en viktig grunn til at sommerjobben i Drammen gikk på skinner. 

– Vi brukte veldig mye tid i forkant på planlegging og endte opp med et kjempefint arbeidsdokument som vi kunne følge nesten som en instruksjonsbok for å komme gjennom bruddet og samtidig ha oversikt over at ingen ting ble uteglemt. Med døgndrift og stor risiko var det helt avgjørende med kontinuerlig status, sier Kjetil Løvaas. 

Fornøyd byggherre

Torgrim Dalseg i Sykehusbygg HF er prosjektleder for bygg i prosjekt nytt sykehus i Drammen, og har hatt ansvaret for å følge opp arbeidene i sommer. Arbeidene gikk som planlagt, og prosjektet kan si seg ferdig med den største og mest kritiske delen med etableringen av ny firefelts vei inn til nytt sykehus.  

– Dette gikk fint! Alt i alt er jeg fornøyd med gjennomføringen. Entreprenøren har planlagt aktivitetene godt, og vi har klart å følge fristene. Det har vært en god og positiv stemning på byggeplass gjennom hele sommeren, sier en tilfreds Dalseg i en artikkel på nettsidene til Helse Sør-Øst

  • AF har flere kontrakter knyttet til prosjektet. Les mer her.

– Kjerneverdiene kommer fram

Prosjektleder Jarle Kristoffersen i AF Anlegg retter en stor takk til alle som bidro i prosjektet. 

– De har ofret sjela si i sommer og har skapt merverdi, uten personskader, for en fornøyd kunde. De sentrale funksjonærer er nevnt tidligere, men for eksempel Tore Gjersvoll, Niklas Andersson, Vebjørn Myrekrok, Ludvik Brunstad, Christer Smulan, Lars Petter Brænden, Egil Mo og øvrige i bakapparatet på vår andre entreprise her, har også bidratt i dette sommerkalaset, sier prosjektlederen.  

– Dette var nesten som de gamle historiene vi hører om fra AF Spesialprosjekt-tida, og slike utfordringer som dette gjør at våre kjerneverdier i AF kommer fram i panna. Nå får vi telle opp og se om sjefen og våre tillitsfulle eiere blir fornøyde, avslutter Jarle Kristoffersen.