Hopp til hovedinnhold

Drammen sykehus

AF utfører både miljøsanering og anleggs- og byggearbeider i forbindelse med etablering av nytt sykehus i Drammen.

Prosjektstatus

Feb 2019
Dec 2024

Fra industriområde til sykehus

Det nye sykehuset i Drammen skal være lokalsykehus for Lier, Drammen og Sande. I tillegg skal sykehuset ha områdefunksjoner for helseforetaket Vestre Viken. AF er engasjert i flere deler av byggeprosjektet. Helse Sør-Øst RHF er oppdragsgiver og byggherre. Testing og innflytting skjer i 2024-2025.

 • 122.000 m2

  Totalt areal for prosjektet

 • 10,5 milliarder

  Beregnet pris i 2020-kroner

AF Gruppen

Brakerøya, Drammen

Flere prosjekter

Ulike selskaper i AF-systemet har vært med på prosessen siden prosjektet startet i 2019. AF Decom fikk jobben med å miljøsanere og rive eldre industribebyggelse på tomta. Området hadde et bebygd areal på omkring 40.000 kvadratmeter, og byggene var fra en periode da det ble brukt produkter som i dag betraktes som miljøfarlige. 

I mai 2020 startet AF Anlegg arbeidet med fundamentering og etablering av kjellerkontruksjoner. Peling er en stor del av jobben. Det er FAS som utfører fundamenteringsjobben. I tillegg kommer betongarbeider.

Ny adkomst

I desember 2020 ble det kjent at AF var tildelt to nye kontrakter ved prosjektet.

Entreprise Kulvert under jernbanen og gang- og sykkelvegbru omfatter kulvert for kryssing av Drammenbanen med ny firefelts adkomstvei til sykehuset samt en gang- og sykkelvegbru. Oppstart første kvartal 2021 og ferdigstillelse våren 2022. Oppdraget er en hovedentreprise med en kontraktsverdi på ca MNOK 120 ekskl. mva og utføres av AF Anlegg.

Den andre entreprisen omfatter råbygg og pelearbeider for sentralbygg vest og servicebygget. Dette inkluderer halve behandlingsbygg - vest, poliklinikk 2, halve sengebygget og servicebygg. Totalt areal er på 33 000 m2. Arbeidet utføres som en hovedentreprise av AF Bygg Østfold. Oppstart i mars 2021 med ferdigstillelse desember 2022. Avtalen har en verdi på 347 MNOK ekskl. mva.

Kontrakt nummer 5 er det også AF Bygg Østfold som gjennomfører. Kontrakten for utførelse av tett hus på sentralbygget ble signert 4. februar 2021. Avtalen har en verdi på 285 MNOK ekskl. mva.

Arbeidene starter i januar 2022, og omfatter prosjektering og utførelse av fasader i fasadetegl og aluminium, glassfasade samt taktekking på sentralbygget på sykehuset. Sentralbygget består av behandlingsbygget, poliklinikkbyggene, sengebygget og servicebygget. 

17. november 2021 ble det kjent at nok en enhet i AF skal bidra i prosjektet. AF Energi er innstilt til kontrakt for sykehusets varme- og kjøleanlegg.

Entreprisen omfatter varme- og kjøleanlegg for sentralbygget til nytt sykehus. Avtalen har en verdi på om lag MNOK 200 ekskl. mva. Planleggingsarbeidene vil starte omgående, etter karenstidens utløp. Forventet oppstart er i mars 2022.

 • Brakerøya før sykehusprosjektet startet. Gamle industribygg på tomta måtte rives og saneres.
 • AF Decom utfører riving og miljøsanering i 2019.
 • AF Anlegg støper kjeller i desember 2020.
 • Mens jernbanen var stengt for vedlikehold sommeren 2021, fikset gjengen i AF Anlegg adkomsten til det nye sykehuset. Kulverten under Drammenbanen veier 1600 tonn.
 • Slik blir hovedinngangen på det nye sykehuset.
 • Sykehuset skal testes og tas i bruk i 2024-2025.

Les mer om prosjektet:

Prosjektinformasjon

Prosjekttype: Rehabilitering og ombygging
Arkitekt: Link Arkitektur
Kunde: Helse Sør-Øst RHF