Hopp til hovedinnhold

Drammen sykehus

AF utfører både miljøsanering og anleggs- og byggearbeider i forbindelse med etablering av nytt sykehus i Drammen.

Prosjektstatus

  Feb 2019
  Dec 2024

  Fra industriområde til sykehus

  Det nye sykehuset i Drammen skal være lokalsykehus for Lier, Drammen og Sande. I tillegg skal sykehuset ha områdefunksjoner for helseforetaket Vestre Viken. AF er engasjert i flere deler av byggeprosjektet. Helse Sør-Øst RHF er oppdragsgiver og byggherre. Testing og innflytting skjer i 2024-2025.

  • 122.000 m2

   Totalt areal for prosjektet

  • Oktober 2025

   Hele sykehuset tas i bruk

  AF Gruppen

  Brakerøya, Drammen

  Flere prosjekter

  Ulike selskaper i AF-systemet har vært med på prosessen siden prosjektet startet i 2019. AF Decom fikk jobben med å miljøsanere og rive eldre industribebyggelse på tomta. Området hadde et bebygd areal på omkring 40.000 kvadratmeter, og byggene var fra en periode da det ble brukt produkter som i dag betraktes som miljøfarlige. 

  I mai 2020 startet AF Anlegg arbeidet med fundamentering og etablering av kjellerkontruksjoner. Peling utgjorde en stor del av jobben. FAS utførte fundamenteringsjobben. I tillegg til fundamentering omfattet prosjektet betongarbeider.

  Ny adkomst

  I desember 2020 ble det kjent at AF var tildelt to nye kontrakter ved prosjektet.

  Entreprise Kulvert under jernbanen og gang- og sykkelvegbru omfatter kulvert for kryssing av Drammenbanen med ny firefelts adkomstvei til sykehuset samt en gang- og sykkelvegbru. Oppstart første kvartal 2021 og ferdigstillelse våren 2022. Oppdraget er en hovedentreprise med en kontraktsverdi på ca MNOK 120 ekskl. mva og utføres av AF Anlegg.

  Den andre entreprisen omfatter råbygg og pelearbeider for sentralbygg vest og servicebygget. Dette inkluderer halve behandlingsbygg - vest, poliklinikk 2, halve sengebygget og servicebygg. Totalt areal er på 33 000 m2. Arbeidet utføres som en hovedentreprise av AF Bygg Østfold. Oppstart i mars 2021 med ferdigstillelse desember 2022. Avtalen har en verdi på 347 MNOK ekskl. mva.

  Kontrakt nummer 5 er det også AF Bygg Østfold som gjennomfører. Kontrakten for utførelse av tett hus på sentralbygget ble signert 4. februar 2021. Avtalen har en verdi på 285 MNOK ekskl. mva.

  Arbeidene startet i januar 2022, og omfatter prosjektering og utførelse av fasader i fasadetegl og aluminium, glassfasade samt taktekking på sentralbygget på sykehuset. Sentralbygget består av behandlingsbygget, poliklinikkbyggene, sengebygget og servicebygget. 

  17. november 2021 ble det kjent at nok en enhet i AF skal bidra i prosjektet. AF Energi er innstilt til kontrakt for sykehusets varme- og kjøleanlegg.

  Entreprisen omfatter varme- og kjøleanlegg for sentralbygget til nytt sykehus. Avtalen har en verdi på om lag MNOK 200 ekskl. mva. Arbeidene startet i mars 2022.

  AF Bygg Østfold utfører også innvendige arbeider. 29. juni 2022 ble det kjent at selskapet er innstilt som entreprenør for utførelse av entreprise innvendige arbeider Sengebygg. Avtalen omfatter utførelse av innvendige vegger, himlinger, overflater og dører til sengebygget ved det nye sykehuset. Arbeidet starter opp i april 2023 med ferdigstillelse april 2024.

  • Brakerøya før sykehusprosjektet startet. Gamle industribygg på tomta måtte rives og saneres.
  • AF Decom utfører riving og miljøsanering i 2019.
  • AF Anlegg støper kjeller i desember 2020.
  • Mens jernbanen var stengt for vedlikehold sommeren 2021, fikset gjengen i AF Anlegg adkomsten til det nye sykehuset. Kulverten under Drammenbanen veier 1600 tonn.
  • De to høyeste sjaktene er ferdig støpt i februar 2022. Sjaktene er del av AF Bygg Østfolds entreprise på råbygg. AF Anlegg bygget sjaktene.
  • AF Bygg Østfold utfører entreprise 2304 Tett Bygg. Ytterveggen er kledd med skrudd teglstein på bakenforliggende lekter. Bildet er tatt høsten 2022.
  • Slik blir hovedinngangen på det nye sykehuset.
  • Sykehuset skal testes og tas i bruk i 2024-2025.

  Les mer om prosjektet:

  Prosjektinformasjon

  Prosjekttype: Rehabilitering og ombygging
  Arkitekt: Link Arkitektur
  Kunde: Helse Sør-Øst RHF