Hopp til hovedinnhold

Drammen sykehus

AF utfører både miljøsanering, anlegg og byggearbeider i forbindelse med etablering av nytt sykehus i Drammen.

Prosjektstatus

   Nov 2020
   Dec 2024

    Kulvert

    Den ene entreprisen omfatter kulvert for kryssing av Drammenbanen med ny firefelts adkomstvei til sykehuset samt en gang- og sykkelvegbru. Arbeidet med denne entreprisen starter første kvartal 2021 med forventet ferdigstillelse våren 2022. Avtalen er en hovedentreprise og kontraktens verdi er estimert til MNOK 120 ekskl. mva.

     

     

    Råbygg og pelearbeider

    Den andre entreprisen omfatter råbygg og pelearbeider for sentralbygg vest og servicetorget. Dette inkluderer halve behandlingsbygg - vest, poliklinikk 2, halve sengebygget og servicebygg. Totalt areal er på 33 000 m2. Arbeidet utføres som en hovedentreprise. Oppstart er mars 2021 med ferdigstillelse desember 2022. Avtalen har en verdi på 347 MNOK ekskl. mva.

    AF Gruppen har tidligere utført miljøsaneringsarbeider på tomten til det nye sykehuset. I mai 2020 startet i tillegg anleggsvirksomheten opp arbeidene med betong- og pelearbeid for kjelleren.

    Prosjektinformasjon

    Prosjekttype: Rehabilitering og ombygging