Hopp til hovedinnhold
Bygg, Karriere

Dobbelt så bra med ulik kompetanse

Utfyller hverandre

– Hadde det ikke vært for Mats og gutta, hadde det ikke blitt noe, sier Rune Farmen. 

– Jeg vet ikke hvor jeg skulle startet uten Rune, svarer Mats Midtun. 

Begge jobber med AF Bygg Østfolds råbyggentreprise ved det nye sykehuset i Drammen. Prosjektet omfatter Sentralbygg Vest med poliklinikk, behandlingsbygg og sengebygg. I tillegg kommer et servicebygg. Helse Sør-Øst RHF er byggherre, mens Sykehusbygg HF står for prosjektledelsen. 

Prosjektet er stort og komplekst. Til råbygget går det med omkring 26.000 kubikkmeter betong. Rune Farmen er driftsleder på prosjektet. Jobben går ut på å planlegge fremdriften på betongarbeidene. 

– Det handler om bestilling av forskaling, armering, betong og pumper og å få alt til å klaffe. Det er veldig mye logistikk, forteller han. 

Mats Midtun er prosjektingeniør. Han jobber mye med datamodellene av bygget. 

– Dette er et tegningsløst prosjekt, og vi bygger etter modell. Veldig mye av min tid går med på å sitte i modellene, hente ut informasjon og bistå i planleggingen, sier Mats. 

Hver mandag er det driftsmøte. Bortsett fra det er det ikke faste møtepunkter mellom Rune og Mats, men de er stadig innom hverandres kontor og samarbeider tett.  

– Jeg jobber mye med modellene og synes det er kjempefint. Men i tillegg trenger jeg tegninger, altså papirark, og det finnes jo ikke. Mats lager tegninger til meg som jeg kan planlegge på. Han hjelper meg med å lage skjemaer, tegninger, skisser, innstøpningspunkt. Det er utrolig mye å holde styr på, sier Rune. 

Teori og praksis

53 år gamle Rune Farmen kommer fra Stovner i Oslo og startet sin karriere som lærling i Ragnar Evensen i 1985. Ragnar Evensen ble senere del av AF Gruppen. Rune ble forskalingssnekker og senere bas. Etter en skade i ryggen omskolerte han seg og gikk to år på teknisk fagskole i Oslo. Siden har han jobbet som formann og driftsleder. 

Mats Midtun kommer fra Skedsmokorset. Han studerte tre år i Oslo før han reiste til Trondheim og tok sivilingeniør-graden innen bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Han begynte i AF i august 2021. Sammen utgjør Rune og Mats en knallsterk miks av teoretisk og praktisk kunnskap.  

– Rune er helt avgjørende for å legge en fornuftig fremdrift, forteller Mats.  

– Det kan gå på helt elementære ting som å støpe en vegg. Hvor skal veggen slutte, i overkant eller underkant av dekket? Hvilke ting er smart å gjøre først? 

– Rekkefølgen er viktig, istemmer Rune. 

– Det er sånne ting jeg ser, og det har med erfaring å gjøre. Det handler om å tenke langt framover. 

Bygget tar form

På byggeplassen er det stor aktivitet denne oktoberdagen i 2022. Mange av byggene som utgjør det nye sykehuset begynner å ta form. Foruten AF Gruppen jobber Veidekke og Hent med store entrepriser på stedet.  

– Her støpte vi i forrige uke. Det gikk med 260 kubikkmeter betong, sier Rune og peker på gulvet i behandlingsbygg B. 

Gulvet består av 15 centimeter armert betong. Under er det 1,5 meter fylling hvor det er lagt rør til tekniske installasjoner. Under der igjen ligger bunnplata av betong. Det hele er fundamentert på hundrevis av peler som er drevet opptil 80 meter ned i bakken. 

Trappene ble levert som ferdige elementer med terrazzo-overflate. I byggeperioden er trappene omhyggelig pakket inn i malematter og finerplater for å unngå skader på overflaten. 

I 7. etasje jobber et arbeidslag med å montere hulldekker. På en av sjaktene er en arbeider i ferd med å sveise på et metallbeslag. I veggene er det mye innstøpningsgods som senere skal brukes til forankring av andre bygningsdeler. 

– Innstøpningsgods må planlegges og være klart et halvt år før veggen støpes, forklarer Rune Farmen. 

Rett over oss kommer helikopterlandingsplassen. Derfra vil det gå en overbygget gangvei bort til den høyeste sjakten. Transporten for kritisk syke pasienter skal være mest mulig effektiv. 

Mot fjorden kommer et av sengebyggene. Om det stemmer at det er medisin i flotte omgivelser, ligger alt til rette for at pasientene raskt kommer til hektene på det nye sykehuset. Utsikten til Drammensfjorden som blinker i høstsola er fabelaktig. 

– Jeg har alltid vært interessert i bygging og jeg har en familie som har vært interessert i det. På hytta drev vi alltid på med snekring og satte opp enkle anneks og sånne ting. Jeg tror det var det som fikk meg til å studere bygg og ingeniørfag, sier Mats Midtun.