Hopp til hovedinnhold
Bygg

Lean-toget på Haukeland

Lys og luft

– De største svetteperlene piplet frem da vi demonterte den største tårnkranen. Seksjonene måtte løftes over det ferdige bygget, forteller Øyvind Steine, assisterende prosjektleder i LAB Entreprenør. 

Han og kollega Jørgen Rohde fra Åsane Byggmesterforretning står i en bred trapp med sitteplasser hvor man har utsyn til en takhage gjennom en kolossal glassvegg. Det store rommet utgjør et av fellesområdene i det nye sykehuset. Om været tillater det, kan man rusle ut og slå seg ned på en benk i takhagen. Bruk av samme type murt skiferfasade inne og ute gjør overgangen mellom inneområdet og uteområdet glidende. 

Inne i et av pasientrommene i 4. etasje er det lyse overflater og innslag av trefinérplater. Vinduer som når ned til gulvet sørger for utsyn til Store Lungegårdsvann og Bergen sentrum. Langs vinduene er det montert benker. 

– Det er nesten litt medisin i rommet, mener Frank Ståløy, sjef i Åsane Byggmesterforretning. 

Det nye sykehusbygget på Haukeland skal samle all behandling av de under 18 år, både innen psykiatri og somatikk. Her vil også fødende kvinner og deres familier få enerom. Byggene har fått navnet Glasblokkene. Helse Bergen er byggherre. 

– Helse Bergen er veldig fornøyd med å kunne gi et helhetlig tilbud til barn/unge og fødende i et topp moderne nytt sykehus, uttaler Kristian Brandseth, prosjektleder i Helse Bergen.  

– Vi er svært fornøyde med å ha gjennomført et slikt stort prosjekt innenfor de gitte rammene i prosjektet. Det viser at vår satsing på Lean construction og digital samhandling har vært et godt valg som har vist seg å være svært robust og bærekraftig, sier Brandseth. 

Innredningsentreprisen som Åsane Byggmesterforretning har utført omfatter alt arbeid innvendig utenom tekniske installasjoner. Arbeidet har fulgt en framdriftsplan som ble lagt i en samhandlingsfase mellom entreprenør og byggherre før arbeidet startet.  

Hele bygget ble delt inn i 150 soner. Deretter ble arbeidet definert i 40 ulike aktiviteter. Eksempler på aktiviteter er stendere, gips, isolasjon, rørleggerarbeid og maling. Hver aktivitet skulle gjennomføres på én uke og utføres i en bestemt rekkefølge. 

Dermed var det bare å starte i en ende av bygget og jobbe seg gjennom alle sonene. Etter 40 uker skulle den første delen være klar til overlevering. 

– Ferdigbefaringen skjer seksjonsvis. Vi bruker fire måneder på å overlevere alt. Vi går gjennom rom for rom og alt blir nøye gjennomgått. Det er om å gjøre å levere på kvalitet, sier Jørgen Rohde, prosjektleder i Åsane Byggmesterforretning. 

Smart bygging

Byggemetoden kalles Lean construction og sørger for forutsigbarhet, flyt og økt lønnsomhet i prosjektet. I kombinasjon med felles digitale verktøy har man oppnådd god samhandling og effektivitet. Glasblokkene ble i 2021 kåret til et av verdens beste digitale byggeprosjekt av organisasjonen buildingSMART. 

Å benytte Lean-metodikk i prosjektet har gitt en annen gevinst for Åsane Byggmesterforretning: Bedriften har fått fram nye ledere. 

– Man kan se på fremdriftsplanen som et tog med mange vogner, der hver vogn har én oppgave. Hver vogn består av cirka fem arbeidere og én leder. På den måten legges det til rette for å gi ansvar til mange, og folk får mulighet til å prøve seg som leder. Mange har tatt utfordringen på strak arm og er i dag fullverdige baser på andre bygg, sier Jørgen Rohde. 

Stort byggeprosjekt

Det er andre og siste byggetrinn av det nye barne- og ungdomssykehuset som tar form på Haukeland. Prosjektet omtales som BUS2 og består av 50.000 kvadratmeter fordelt på 2168 rom. Det nye sykehuset skal stå ferdig i 2023 og er det største byggeprosjektet på Haukeland siden sentralblokka sto ferdig i 1983. 

LAB Entreprenør har to kontrakter, råbygg og tett bygg, samt innredningsarbeider. Åsane Byggmesterforretning har utført hoveddelen av innredningsentreprisen for LAB Entreprenør. Begge selskapene er del av AF Gruppen. Kontraktene har en samlet verdi på omkring 1,2 milliarder kroner. 

Å drive et stort byggeprosjekt kloss inntil et sykehus i full drift byr på visse utfordringer. Blant annet måtte en av to kjøreveier til akuttmottaket stenges mens gaten ble gravd opp for å etablere en ny kulvert. Samarbeidet med naboen har imidlertid vært utmerket, sier Øyvind Steine i LAB Entreprenør. 

– Sykehusets folk har vært veldig løsningsorientert og tilpasningsdyktige, forteller han. 

Byggeprosessen var planlagt slik at arbeidet med innredningen startet før råbygget var ferdig. Ved hjelp av midlertidig tekking kunne folk fra Åsane Byggmesterforretning begynne å jobbe med innredningen i underetasjene mens folk fra LAB Entreprenør arbeidet videre med råbygget. 

– Det var ikke store tørre flekken her da vi begynte, smiler Jørgen Rohde. 

Kristian Brandseth i Helse Bergen karakteriserer samarbeidet med Åsane Byggmesterforretning som konstruktivt og godt. 

– Som samfunnet for øvrig har vi vært gjennom vanskelige tider med pandemi, men vi har sammen funnet gode løsninger på de utfordringene som har oppstått.