Hopp til hovedinnhold
Anlegg, Miljø

Høy presisjon da bru skulle fjernes

Tett på annen infrastruktur

Tre bruer og en rørledning for fjernvarme går over Alnaelva og jernbanesporene ved Bryn. Som del av arbeidet med å oppgradere Østensjøbanen, skal den eldste T-banebrua skiftes ut. Sporveien er byggherre, og AF Anlegg er entreprenør på arbeidene. 

AF Decom var hyret inn for å rive brua. Planen var å kappe opp brua i mindre seksjoner og løfte ut delene. For å kunne fjerne brua på en sikker måte, måtte både T-banetrafikk, biltrafikk og togtrafikk stanses under arbeidet. Om noe skjedde slik at tidsrammen sprakk, ville det fått konsekvenser for flere travle trafikkårer. 

Komplisert operasjon

Fredag 7. oktober ble Østensjøveien stengt, og to kolossale mobilkraner fra Nordic Crane ble rigget opp. En tredje, mindre kran var hentet inn for å løfte inn mannskap for brenning av stålet. Skilting, sperringer og øvrig utstyr ble rigget til.  

Riveroperasjonen var delt inn i fire hoveddeler og ble gjennomført lørdag og natt til søndag. På det meste var 15 vakter stasjonert ut for å passe på at ingen tok seg forbi byggegjerdene. 

Først skulle endeplatene bort. Dette er bruseksjonene som er koblet til brukarene. Endeplatene ble revet med gravemaskin. Den neste delen av brua kalles platebærere. Platebærerne ble heist ut med kran. Så var det rammen over fagverket som ble brent løs og løftet vekk.  

Det som da sto igjen av brua, var selve fagverket. Denne delen besto av 50 tonn stål og var siste og tyngste løft. Begge de store mobilkranene måtte tas i bruk. Kraftige bæreåk ble festet til hver ende av fagverket, og så ble den store konstruksjonen heist opp i et koordinert løft med lite rom for feil. Like under fagverket gikk jernbanens kontaktledningsanlegg. Klaringen til nabobrua var noen få centimeter, og på den andre siden av fagverket var det fjernvarmerør.  

Litt etter klokken 09.30 om morgenen søndag 9. oktober var alt klart. Sol og vindstille vær skapte en optimal ramme for det store løftet. Operasjonen gikk akkurat som planlagt, og fagverket ble lagt pent ned på trebjelker på Østensjøveien. Den store stålkonstruksjonen ble deretter delt opp i mindre deler og fraktet vekk for gjenvinning. 

Se video:

Riving av Bryn bru

Trygg gjennomføring

– Utførelsesmessig ble prosjektet gjennomført på en veldig god og trygg måte og innenfor den begrensede tiden vi hadde til rådighet, oppsummerer Ståle Tøften, prosjektleder i AF Anlegg. 

Prosjektleder Torstein Finsrud i AF Decom ledet riveoperasjonen. Han sier utførelsen ble gjort på en sikker og effektiv måte. 

– Utfordringen i forhold til planlegging var at det er tre jernbanespor i tillegg til T-bane helt inntil brua som skulle bort, sier han. 

Oppgraderingen av Østensjøbanen mellom stasjonene Brynseng og Hellerud omfatter blant annet en ny 400 meter lang tunnel, to nye bruer og grunnarbeider for cirka 1,5 kilometer ny T-banelinje. I tillegg til brua som skal erstatte gamle Bryn bru, kommer det ny bru over Østensjøveien. Den nye traseen har en kurvatur og stigning som vil tillate høyere fart og mindre slitasje på T-banetogene. 

Les mer om prosjektet her.