Hopp til hovedinnhold

Oppgradering av Østensjøbanen

AF Anlegg oppgraderer t-banelinjen mellom Brynseng stasjon og Hellerud stasjon på Østensjøbanen i Oslo.

Prosjektstatus

  Nov 2021
  Oct 2023

  Ny tunnel

  Arbeidene inkluderer blant annet en ny 400 meter lang tunnel til Hellerud stasjon, to nye bruer og grunnarbeider for cirka 1,5 km ny t-banelinje.

   AF Gruppen

   Bryn, Oslo

   Dagens t-banestrekning mellom Brynseng og Hellerud ble bygget på 1920-tallet. Strekningen er bratt og svingete, noe som fører til mye støy og slitasje og begrenser hastigheten til 30 km/t over en lengre strekning. På den nye strekningen skal t-banetogene i første omgang kjøre i 50 km/t. 

   Dagens banetrasé skal bygges om til sykkelvei av Oslo kommune. 

   – Vi er glade for å bidra i fornyelsen av deler av Østensjøbanen som vil medføre et bedre kollektivtransporttilbud til befolkningen i Oslo, sier Geir Flåta, konserndirektør i AF Gruppen. 

   • Tegningen viser t-banens nye trasé. Hellerudtunnelen blir cirka 400 meter lang. Den gamle traseen, markert med grått, skal bli gang- og sykkelvei.
   • Tunnelåpning i øst juni 2022.
   • Tunnelåpning i vest juni 2022.
   • Brukar på trekanttomt juni 2022.

   Prosjektinformasjon

   Forretningsenhet: AF Anlegg
   Kunde: Sporveien
   Entrepriseform: Hovedentreprise