Hopp til hovedinnhold
AF Gruppen

Satser på mangfold i prosjektteamet for å lykkes

Et unikt prosjekt

– Her har vi satt sammen et mangfoldig, sultent prosjektteam, sier prosjektleder Lars Erik Bøe Engen.

På Vollen Marina bygges 17 leiligheter og 900 kvadratmeter næringslokaler, med unik beliggenhet i vannkanten og utsikt utover Oslofjorden. De første  grunnarbeidene startet i april 2021, og tidlig på vinteren var byggingen var godt i gang.

– Ferdigproduserte elementer gir kortere byggetid og effektiv byggeplasslogistikk, samt at vi kommer bedre ut av det miljømessig. Fremdriften er god, og per nå ser det ut til at vi kan overlevere prosjektet 3-4 måneder tidligere enn antatt, sier Lars Erik.

Lars Erik forteller også om et innovativt prosjekt, der blant annet prosjekteringen er utført digitalt.

– Det gjør at vi kan bestille både riktige lengder og riktige mengder, som gir oss full kontroll på materialforbruket og betydelig mindre svinn og avfall fra byggearbeidene.

Setter sammen «The Dream Team»

For Betonmast Asker og Bærum handler et vellykket prosjekt ikke bare om en effektiv byggeprosess. Det handler vel så mye om å sette sammen det riktige teamet for å oppnå kontinuerlig utvikling av medarbeiderne, kunderelasjonene og selskapet gjennom deling av erfaringer mellom prosjektene.

– Det handler om å tilegne seg ny læring og gjøre hverandre gode. Vi jobber som et team, der de erfarne løfter frem de mindre erfarne, som samtidig er gode på å ta ansvar. Og så er det sånn at de unge utfordrer de erfarne på gitte sannheter og etablerte metodikker. Det gir gode resultater, avslutter Lars Erik.

Rekrutterer for fremtiden

– Målet er å bygge opp det mest innovative og spenstige entreprenørmiljøet i regionen, der alle opplever kontinuerlig utvikling. Da må vi sikre rekrutteringen av unge, ambisiøse folk som brenner for nyskapende og bærekraftig bygging. Ansvar får de når de selv er klare for det, sier daglig leder Eskil Thorkildsen.

Eskil er også opptatt av å få jentene med på laget, og mener mange ikke blir gjort nok oppmerksom på hvor spennende entreprenørbransjen faktisk er. Selv har han  anbefalt døtrene sine å gå i denne retningen.

– Tidligere var alle tre helt uinteressert, men i år har den mellomste valgt entreprenørskap, og hun synes det er kjempespennende!