Hopp til hovedinnhold

Overraskelser i veggene på kulturhuset

Kulturhuset Danckert Krohn ble bygget i 1789. I begynnelsen fungerte det som boliger for velstående enker. Her fikk de hvert sitt værelse å bo i og en peis hver til å lage mat på. Allerede i 1927 ble bygget vernet. I dag eies bygget av Bergen kommune og brukes som kulturhus.

Hver planke sjekkes

På grunn av råte og store setningsskader var det behov for en totalrestaurering. Det er omfattende arbeid Åsane Byggmesterforretning er i gang med. Bygget er ribbet helt ned. Målet er å bevare så mye som mulig av det originale, men det som er i for dårlig stand erstattes med nye materialer.

Hver eneste bord som er demontert har blitt vurdert individuelt. Det som kan brukes om igjen blir merket med nøyaktig posisjon på hvor i veggen det stod, for å komme tilbake på nøyaktig samme sted. Da de begynte på restaureringsprosjektet oppdaget Åsane Byggmesterforretning fort at tilstanden til bygget var dårligere enn ventet.

– Her i midtfløyen skulle vi egentlig ikke gjøre noe, men så ville prosjekterende at vi skulle lage noen prøvehull i gulvet, for å sjekke tilstanden under. Da tok vi noen tester på bjelkelaget her og det var ikke bra i det hele tatt. Så vi har demontert alt. Her skal vi støpe gulv også skal det det gamle tregulvet monteres på igjen, forteller anleggsleder Christian Hovland til AF Posten.

De gamle taksperrene er forsterket med nytt treverk. Slik bevares mest mulig av de originale bygget.

Jekkes tilbake på plass

Den største jobben er gjort i nordfløyen av bygget. Her hadde bygget store setningsskader som måtte utbedres. Løsningen ble å jekke opp bygget.

– Det vi har gjort er at vi har montert en midlertidig stålkonstruksjon som bygget ble stivet av og stroppet opp i. Så har vi gravd oss under bygget fra utsiden. Der har vi demonterte det gamle fundamentet og støpte en ny bunnplate, og så begynte vi å jekke opp bygget, forklarer anleggsleder Christian Hovland.

Alt av jekkearbeidet har Åsane Byggmesterforretning selv utført. Totalt tok dette arbeidet to måneder.

Christian Hovland og Morten Ståløy fra ÅBF forran Danckert Krohn..

Bli med inn i restaureringsprosjektet Danckert Krohn!

Gamle skjeletter

Den største overraskelsen i prosjektet har likevel ikke vært av bygningsmessig karakter. Etter to uker med graving å tomten ble det nemlig full stopp i prosjektet. Flere gamle skjeletter ble funnet.

– Jeg tror vi satt med mellom 12-15 hodeskaller. De ble behandlet og sendt til Universitetet i Bergen, forsikrer Christian.

Det viste seg at området utenfor bygget hadde vært brukt som gravplass tidligere. Sannsynligvis har hodeskallene tilhørt leprasyke som ble behandlet på leprasykehuset på nabotomten.

Inne i bygget dukket det også opp overraskelser. Etter de gamle enkefruene som bodde i bygget ble det funnet rester etter mat, som sauehoder og beinrester. Det er ingen tvil om at det er historie i veggene på Danckert Krohn.

En annen overraskelse i restaureringen var taksperrene. Taksperrene så fine ut fra innsiden, men da taket ble demontert ble det avdekket at taksperrene var pill råtne. For å bevare mest mulig av det originale tømmeret er taksperrene forsterket. Slik er de opprinnelige taksperrene bevart for fremtidige generasjoner, samtidig som bæreevnen ivaretas.

Vinduene i bygget ble skiftet på 70-tallet. Da ble nye vinduer laget for å se ut som de opprinnelige vinduene fra 1700-tallet. Etter å ha vært restaurert skal vinduene fa 70-tallet tilbake inn i bygget. De gamle pipene skal benyttes som ventilasjonssjakter. Slik beholdes utseende både ute og inne, samtidig som bygget får en mer moderne teknisk standard.

Taket er tatt av og kun de gamle taksperrene står igjen