Hopp til hovedinnhold
Bygg

Snart klart for innflytting på Lørenskog

Stort prosjekt

Einar Grimstad kjenner på at han er litt spent. Dette er hans første oppdrag som prosjektleder og et av de største boligprosjektene AF Bygg Oslo har gjennomført som ett byggetrinn.  

Prosjektet består av 296 leiligheter fordelt på fem blokker på mellom åtte og ti etasjer. 295 leiligheter er til salgs, mens den siste leiligheten er til felles bruk. Kontraktssummen er 714 millioner kroner ekskl. MVA. OBOS og AF Eiendom er byggherre. 

– Det pågår innvendige arbeider i alle husene. I første hus handler det om komplettering og ferdigstillelse. Hus B er litt mindre ferdig, og så går det til hus D som er minst ferdig. Der er vi i gang med enkling, altså å sette opp stålstendere på innerveggene og kle dem med ensidig gips, oppsummerer Grimstad mens hans viser rundt på byggeplassen i starten av november. 

– Ellers handler det om utomhusarbeid og å få ferdig kjelleren. Så det er mye som skjer. 

God standard

Boligprosjektet er tegnet av Sweco Architects, tidligere Arcasa arkitekter, og ligger i Lørenskog sentrum. Her pågår et stort arbeid med å utvikle Skårersletta til en 18 meter bred paradegate med sykkelfelt og brede fortauer som skal innby til møter mellom folk. Her kommer boliger, butikker, kafeer og servicetilbud.  

Leilighetene i Skårersletta MIDT spenner fra ettroms til femroms, de aller fleste med egen balkong. Størrelsen varierer fra 23 til 112 kvadratmeter og varmes opp med fjernvarme og elektrisitet. 

– Det er mange fine kvaliteter ved leilighetene. Det gjelder vindusstørrelse og kvalitet på overflatene, det er bra parkett og fine kjøkken, sier Einar Grimstad mens han rusler rundt i en av de nesten ferdige leilighetene i 6. etasje i hus A. 

857 p-plasser for sykkel

På taket av hus E er et arbeidslag i gang med å legge platting til den felles takterrassen. AF Bygg Oslo har 17 egne tømrere pluss to grunnarbeidere i produksjon på prosjektet.  

Den store kjelleren er bygget omkring to meter under grunnvannstanden. Konstruksjonen er derfor vanntett, og deler av kjelleren er forankret med strekkstag på grunn av oppdriften vannet skaper. 

I starten av november foregikk montering av parkeringssystemet. For å effektivisere plassen tas det i bruk flyttbare plattformer. Systemet fungerer slik at hver bil parkeres på en plattform som kjøres sidelengs slik at bilene blir stående tettere enn hva som ville vært mulig med ordinær parkering. Hver plattform er utstyrt med ladestasjon.  

Kjelleren har for øvrig hele 857 parkeringsplasser for sykkel. Prosjektet skal miljøsertifiseres som Very Good i BREEAM-NOR-systemet. 

Fornøyd med byggeprosessen

Av 295 leiligheter var nesten 200 solgt i starten av november, forteller prosjektleder Christoffer Klungseth Aase i AF Eiendom. 

– Vi skulle gjerne ha solgt mer. Det er mange interesserte, men ikke alle har finansieringen på plass og det tar lengre tid nå enn tidligere å «lande» salgene, sier Aase. 

Byggeprosessen har støtt på utfordringer, blant annet i form av forurenset grunn som måtte håndteres på en forsvarlig måte og vanskelig tilkomst til byggeplassen under store deler av byggeperioden. Til tross for dette synes Aase at byggingen har gått veldig bra. 

– Første leilighet overleveres i januar, noe som er nesten helt etter planene vi la for tre år siden, sier Aase. 

Siste del av prosjektet skal være ferdig overlevert 1. november 2024.