Hopp til hovedinnhold

Deponi på Stormoen

Målselv Maskin & Transport har gravd ut ny deponicelle på Perpetuums avfallsdeponi på Stormoen i Troms og Finnmark.

Prosjektstatus

   Jun 2020
   Oct 2020

   Om prosjektet

   Prosjektet er delt inn i to entrepriser. Entreprise 1 omfattet utgraving av ny deponicelle, mens entreprise 2 gjaldt ferdigstilling av deponiet. Kontraktens verdi var MNOK 23,1 eks MVA.

    AF Gruppen

    Stormoen

    Samler opp avrenning

    Del 1 av jobben innebar flytting av 412.000 kubikkmeter løse masser. Det ble også etablert ny adkomstvei til deponi og endevoll i nedkant av deponiet. I tillegg er det etablert ny pumpestasjon og VA-arbeider med blant annet ny pumpeledning til eksisterende luftebasseng. Pumpeanlegget håndterer avrenning fra deponiet.

    I enterprise 2 var etablering av bunntetting er hovedoppgaven. Tetting ble gjort gjennom å kle deponiet med flere lag membran og masse.

    Les mer om prosjektet:

    Prosjektinformasjon

    Kunde: Perpetuum