Hopp til hovedinnhold

E6 Soknedal

Prosjektet omfatter bygging av ny to-/trefelts veg på den 6,5 km lange strekningen mellom Vindåsliene og Korporalsbrua i Midtre-Gauldal kommune.

Prosjektstatus

   Sep 2017
   Dec 2020

   Om prosjektet

   Arbeidene gjelder parsellen fra Vindåsliene til Korporalsbrua og består i hovedsak av vegbygging inkludert tunnel- og betongarbeider.

   • MNOK 993

    Kontraktssum

   • 2,9

    km ny E6

   AF Gruppen

   Soknedal

   Ny vegtrasè og tunnel

   Fra Vindåsliene legges ny E6 vest for Sokna og dagens trasé. Fra nord for Fossum bru følger ny E6 dagens trasé frem mot sentrum. I Soknedal legges vegen utenom sentrum og ned mot Sokna. Sør for sentrum kommer et toplanskryss med avkjøring til Soknedal. Nord for sentrum vil ny E6 gå i ny bru over Sokna før vegen fortsetter inn i en 3,6 km lang tunnel. Tunnelen vil komme ut i dagen 500-600 m sør for Korporalsbrua.

   Lokalt ved Soknedal sentrum vil trafikksikkerheten og miljøforholdene bli langt bedre med denne vegutbyggingen. Også på de tilstøtende strekningene på dette prosjektet vil utbyggingen gi langt bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet.

   Dagens E6 beholdes for lokaltrafikk og gang- og sykkeltrafikk. Ny E6 blir om lag en kilometer kortere enn dagens E6.

   Prosjektinformasjon

   Forretningsenhet: AF Anlegg
   Kunde: Statens vegvesen
   Entrepriseform: Hovedentreprise