Hopp til hovedinnhold
Follobanen

Follobanen

Den nye Follobanen skal halvere reisetiden mellom Oslo og Ski. AF har flere kontrakter i prosjektet.

Prosjektstatus

  Mar 2014
  Dec 2019

  Om prosjektet

  AF Gruppens oppdrag på Follobanen strekker seg tilbake til 2014. På Åsland har anleggsvirksomheten bygd opp alle riggarealer, adkomst- og logistikktunneler, rømningstunnel samt tverrforbindelser mellom hovedløpene. AF utfører i tillegg grunn- og betongarbeid i Ekebergåsen for Bane NOR.

  • MNOK 1540

   Samlet kontraktssum for alle delprosjekter

  • Over 5600 dagsverk arbeid utført pr. okt 2018

  • 500 000 fm3

   Mengde sprengt fjell fra tunneler

  AF Gruppen

  Maurtuveien 59, 1291 Oslo

  AF med flere kontrakter og roller

  Med Follobaneprosjektet skal Bane NOR levere dobbeltspor mellom Oslo og Ski og tilrettelegge for halvert reisetid. Togene skal gå direkte gjennom Nordens hittil lengste jernbanetunnel, med 11 minutter reisetid. Samtidig tilrettelegges Østfoldbanen der det fortsatt blir lokaltrafikk. Den nye Follobanen blir 22 km lang. Prosjektet, som er Norges hittil største samferdselsprosjekt, omfatter blant annet et nytt, moderne kollektivknutepunkt i Ski.

  Folloprosjektet er delt opp i flere entrepriser. AF har hatt flere kontrakter og roller i den nye jernbanestrekningen. På Åsland er AF underentreprenør av det spanske arbeidsfellesskapet Acciona Infraestructuras and Ghella ANS (AGJV) som har oppdrag for Bane Nor, mens i Ekebergåsen har AF kontrakt med BaneNor om ferdigstillelse av delprosjektet Drill & Blast.

  Tunnelarbeidene på Åsland
  AF Anlegg har vært tilstede på Follobanen siden første spadetak, først i de forberedende arbeidene som startet i 2014 og senere på oppdrag fra arbeidsfellesskapet Acciona Infraestructuras and Ghella ANS (AGJV) for bygging av tunneler og fjellhaller. Oppdraget har vært en del av AGJV sin kontrakt på Follobanen for Bane NOR, tidligere Jernbaneverket.

  Kontrakten omfattet bygging av logistikktunneler og monteringshaller som er en del av AGJV sine forberedende arbeider før tunnelboremaskinene kan monteres og bore hoveddelen av tunnelene for Follobanen.

  Ferdigstilling Drill & Blast på Follobanen   
  AF ble sommeren 2018 valgt til å fullføre arbeidet etter at Bane NOR i januar 2018 hevet avtalen med italienske totalentreprenøren Condotte. Kontrakten inkluderer gjenstående grunn- og betongarbeid i Ekebergåsen for inngående Østfoldbane, samt Follobanetunnelene fra TBM-entreprisen ut til dagsonen ved Loenga.

  Arbeidet omfatter blant annet etablering av lining, drenering, pumpestasjon og øvrig grunnarbeid knyttet til ferdigstilling av delprosjektet. Ferdigstilling var ultimo 2019.

  Prosjektinformasjon

  Prosjekttype: Samferdsel og underjord
  Kunde: Arbeidsfellesskapet Acciona Infraestructuras and Ghella ANS. Og Bane NOR
  Entreprenør: