Hopp til hovedinnhold

Rehabilitering av Vålerengtunnelen

AF Anlegg rehabiliterer den 832 meter lange tunnelen mellom Etterstad og Kværnerdalen.

Prosjektstatus

  Nov 2019
  Mar 2021

  Rehabilitere og forsterke

  AF Anlegg skal rehabilitere Vålerengtunnelen for Statens vegvesen. En del av arbeidet er å forsterke tunnelen, slik at Bane NOR senere skal kunne bygge flere togspor over tunneltaket. Rehabiliteringsarbeidene vil pågå i perioden januar 2020 til påsken 2021. I anleggsperioden vil ett av løpene være stengt, slik at tunnelens kapasitet mer enn halveres.

  • 301 MNOK

   Kontraktssum

  • 832

   meter med tunnel

  AF Gruppen

  Følgende arbeid skal utføres i forbindelse med rehabiliteringen av tunnelen: 

  * Forsterke tunnelen i forbindelse med Bane NOR sitt prosjekt "Kapasitetsøkning Brynsbakken".  Fjerne gammel betong, forsterke fjellet, tette for vanninnsig og etablere nytt tunneltak og nye vegger.
  * Bygge nye tekniske bygg
  * Bygge ny renseløsning for vaskevann i tunnelen (sedimenteringsbasseng)
  * Oppgradere eksisterende rømningsveier og etablere flere nye
  * Forbedre brannbeskyttelsen
  * Reparere skadet betong
  * Skifte ut det elektriske anlegget

  Les mer om prosjektet på Statens vegvesen sine sider

  Tunnelen åpnet for trafikk i 1987 og 1989 for henholdsvis nordgående og sørgående løp. I sør ender tunnelen på Lodalsbrua, som har videre tilkobling til Ekebergtunnelen, som er en del av Operatunnelen. I nord går tunnelen opp i dagsone ved Etterstad.

  • PUSSET OPP OG KLAR TIL BRUK: Nordgående løp før trafikken ble ledet inn i dette løpet i november 2020.

  Prosjektinformasjon

  Prosjekttype: Samferdsel og underjord
  Kunde: Statens vegvesen Region øst
  Entrepriseform: Hovedentreprise
  Entreprenør: