Hopp til hovedinnhold

Fylkesvei 32 Porsgrunn

I tretti år herjet diskusjonen om flaskehalsen Lilleelvkrysset i Porsgrunn. AFs kreative løsning, som nå er kjent som Porsgrunnmetoden, gikk rett hjem hos både byggherre og lokalbefolkning.

Prosjektstatus

   Feb 2016
   May 2018

   Om prosjektet

   Totalentreprise som omfattet prosjektering og bygging av ny fylkesvei 32 i Porsgrunn – det største veiprosjektet i bypakke Grenland.

   • MNOK 236

    Kontraktssum

   AF Gruppen

   Gimlevegen, 3915 Porsgrunn

   Nyskapende løsning i Porsgrunn

   Fv. 32 Gimlevegen-Augestadvegen (Lilleelvkrysset) var det største vegprosjektet i bypakke Grenland. Prosjektet ble gjennomført som en totalentreprise og omfattet prosjektering og bygging av ny fylkesveg mellom jernbanen og boligbebyggelsen.

   Grunnforholdene er vanskelige og Statens vegvesen ønsket entreprenørenes forslag til teknisk løsning. AF Gruppen og Norconsult utviklet den tekniske løsningen i nært samspill med Statens vegvesen gjennom prosedyre for konkurransepreget dialog.

   Kontrakten ble inngått i desember 2015, og tiden frem til mars gikk med til samhandling, prosjektering, søkeprosesser og tilrigging.

   AF sikret seg kontrakten for prosjektet i konkurranse med tre andre tilbydere gjennom en såkalt konkurransepreget dialog. AFs løsning er en såkalt «top down»-metode, der man bygger en vanntett konstruksjon fra terrengnivå. Man bygget da hele kulverten i stålelementer, som så ble presset igjennom leiren. Løsning har bakgrunn i teknologien som har blitt brukt offshore med rørpressing i løsmasser av store gassrør. 

   Metodikken er relativt lite kjent, og kombinasjonen av bærende vegger i spunt med sammenhengende jetpeler har ikke vært gjort i så stor skala før. AFs metode har fått navnet Porsgrunnmetoden i bransjen. 

   Fakta om prosjektet

   • 9000

    m3

    jetpel (2400 stk.)

   • 1000

    tonn

    armering

   • 6500

    m2

    spuntvegger

   Anleggsvirksomheten i AF

   Prosjektinformasjon

   Prosjekttype: Samferdsel og underjord
   Rådgiver: Norconsult og Jetgrunn
   Kunde: Statens vegvesen Region Sør
   Entrepriseform: Totalentreprise
   Entreprenør: