Hopp til hovedinnhold

Gang- og sykkelveg på Silsand

På Senja bygger MMT 2,7 kilometer gang- og sykkelvei langs Fv 86.

Prosjektstatus

   Sep 2020
   Jun 2022

   Forlenger eksisterende gang- og sykkelvei

   Den nye gang- og sykkelveien på Senja bygges fra Silsand sør til Islandsbotn. Den nye veien blir en forlengelse av dagens gang- og sykkelvei fra Silsand sentrum slik at det blir en sammenhengende vei for myke trafikanter helt til idrettsarenaen i Islandsbotn.

    AF Gruppen

    Silsand, Senja

    Tryggere for myke trafikanter

    Det skal også bygges en undergang i kulvert i forbindelse med kryssing av Fv 86 ved idrettsbanen samt opprusting av busslommer, tilpasning av avkjøringer, stikkrenner, etablering av ny veibelysning, støyreduserende tiltak, støttemurer samt omlegging og fornyelse av kommunal VA-infrastruktur. 

    Foto: Aurora Selnes

    • Mai 2022: Arbeidet nærmer seg slutten.

    Prosjektinformasjon

    Kunde: Troms og Finnmark fylkeskommune
    Entreprenør: