Hopp til hovedinnhold

Grefsen base

AF Gruppen bygger om trikkens base for drift og verksted på Grefsen i Oslo på oppdrag fra Sporveien. Basen klargjøres dermed for å ta imot Sporveiens 87 nye trikker.

Prosjektstatus

   Jun 2018
   May 2020

   Om prosjektet

   Arbeidene utføres på Grefsen i Oslo og består av bygging av mottakshall og ny vaskehall, ombygging av eksisterende bygningsmasse, utskifting av sporveksler og legging av en del nye spor og installasjon av nytt KL-system, (kontaktledningssystem) i hele hallen.

   • MNOK 180

    Kontraktssum (eks.mva)

   • 15.000 kvm

    Totalt areal for verksted og mottakshall

   AF Gruppen

   Rigges for fremtiden

   Sporveien anslår at antall trikkereiser i Oslo vil dobles fra 51 millioner i 2017 til 100 millioner i 2030. For å møte etterspørselen kjøper Sporveien inn 87 nye trikker fra den spanske leverandøren CAF. De nye trikkene skal erstatte dagens 72 blåtrikker i hovedstaden.

   Prosjektet er en del av trikkeprogrammet «Fremtidens byreise», som også omfatter oppgradering og fornyelse av fasilitetene på Grefsen base. De første nye trikkene ble levert for testing i 2020, og i 2024 skal alle være i drift.

   Prosjektet på Grefsen går ut på å oppgradere og utvide dagens anlegg slik at det har kapasitet til å ta imot de nye trikkene, som er en del lengre enn de gamle.

   Arbeidet ved anlegget utføres samtidig som basen er i full drift døgnet rundt, noe som stiller store krav til AF Gruppen. Arbeidet deles inn i tilpassede faser, slik at driften ved anlegget foregår så sømløst som mulig.

    AF Anlegg utfører prosjektet som fossilfri byggeplass. Grefsen base er også pilotprosjekt for ny AF Prosjektportal som skal samordne mange oppgaver, for eksempel mannskapsregistrering/-kontroll med kvalifikasjoner, timeregistrering og lasslister, i en ny applikasjon.

   Prosjektinformasjon

   Prosjekttype: Samferdsel og underjord
   Forretningsenhet: AF Anlegg
   Kunde: Sporveien