Hopp til hovedinnhold

Infrastruktur til ny barne- og ungdomsskole

Prosjektet omfatter vei, elektro og VA-arbeider til ny barne- og ungdomsskole på Setermoen.

Prosjektstatus

   Oct 2020
   Jun 2021

   Et løft for Bardu

   Ny barneskole for Setermoen med SFO og kulturskole samt ungdomsskole for hele Bardu skal være klar i 2022. Ny idrettsarena med løpebane og kunstgressbane, samt utvidelse av Barduhallen skal stå klart samme år.

    AF Gruppen

    Setermoen

    Vei, strøm og vann

    MMT har kontrakt på vei, elektro og VA-arbeider på den nye skolen. Dette omfatter kanalisering av ett veikryss på E6 med to nye veger med avkjørsler, to kollektivholdeplasser, en strekning med vannledning, en strekning med vann og avløpsledning, ny pumpestasjon, noe rivearbeider og etablering av ny garasje med adkomst.

    Det er også fire mulige opsjoner: Kanalisering av ytterligere ett kryss på E6, fortau og to parkeringsplasser.

    Prosjektinformasjon

    Kunde: Bardu kommune
    Entreprenør: