Hopp til hovedinnhold

Rundkjøring i Målselv

AF-selskapet Målselv Maskin & Transport bygget ny firearmet rundkjøring på E6 i Heggelia i Målselv kommune.

Prosjektstatus

   Oct 2017
   Sep 2018

   Om prosjektet

   Etter at nye Bardufoss leir i Rusta sto ferdig, økte trafikken betraktelig til og fra Forsvarets virksomhet i krysset ved kapellet i Heggelia. En ny rundkjøring som sto ferdig i september 2018 gjorde trafikkavviklingen smidigere. Byggherre var Forsvarsbygg/Statens vegvesen, og kontrakten hadde en verdi på kr. 27,5 millioner kroner eks. mva.

    AF Gruppen

    Heggelia

    Økt trafikksikkerhet i Målselv

    Bardufoss leir har vært gjennom en stor utvikling de seneste år, og med det har trafikken fra Forsvaret i Kapellkrysset økt betraktelig inn og ut av området. Forsvarsbygg fikk derfor i oppdrag fra Forsvarsdepartementet å bygge en rundkjøring på E6, et oppdrag som Målselv Maskin & Transport sikret seg i 2017.

    Prosjektet var et samarbeid mellom Forsvarsbygg og Statens vegvesen, der fordelingsnøkkelen på kostnadene er 60/40 prosent. Den nye rundkjøringen ble bygget om lag 100 meter sør for det gamle krysset i Heggelia.

    Langs E6 ble det bygd en «miljøgate» med blant annet et opphøyd gangfelt og busslommer. Gang- og sykkelveger tilknyttet rundkjøringen ble også lagt om. Hoveddelen av prosjektarbeidet foregikk fra våren 2018 til prosjektslutt i september samme år.

     

    Prosjektinformasjon

    Prosjekttype: Samferdsel og underjord
    Kunde: Forsvarsbygg/ Statens vegvesen