Hopp til hovedinnhold

Rundkjøring i Målselv

I 2018 skal det stå ferdig en ny firearmet rundkjøring på E6 i Heggelia i Målselv kommune bygget av AF-selskapet Målselv Maskin & Transport.

Prosjektstatus

   Oct 2017
   Sep 2018

   Om prosjektet

   Etter at nye Bardufoss leir i Rusta sto ferdig, har trafikken til og fra Forsvarets virksomhet økt betraktelig i krysset ved kapellet i Heggelia. Nå skal dette blir bedre, med en ny rundkjøring som skal stå ferdig i september 2018. Byggherre er Forsvarsbygg/Statens vegvesen og kontrakten har en verdi på kr. 27,5 millioner kroner eks. mva.

    AF Gruppen

    målselv

    Øker trafikksikkerheten i Målselv

    Bardufoss leir har vært gjennom en stor utvikling de seneste år, og med det har trafikken fra Forsvaret i Kapellkrysset økt betraktelig inn og ut av området. Forsvarsbygg har derfor fått i oppdrag fra Forsvarsdepartementet å bygge en rundkjøring på E6, et oppdrag som Målselv Maskin & Transport sikret seg i 2017. Prosjektet er et samarbeid mellom Forsvarsbygg og Statens vegvesen, der fordelingsnøkkelen på kostnadene er 60/40 prosent. Den nye rundkjøringen skal bygges om lag 100 m sør for dagens kryss i Heggelia. I E6 bygges det en «miljøgate» med bl.a et opphøyd gangfelt og busslommer. Det vil også bli omlegging av gang- og sykkelveger tilknyttet rundkjøringen. Det er mye infrastruktur som ligger i bakken i dette området, med kommunal vannledning, høyspentkabel, telekabler etc., og hoveddelen av prosjektarbeidet vil foregå fra våren 2018 til prosjektslutt i september samme år.

     

    Prosjektinformasjon

    Prosjekttype: Samferdsel og underjord
    Kunde: Forsvarsbygg/ Statens vegvesen