Hopp til hovedinnhold

Rv13 Ryfast

På oppdrag fra Statens Vegvesen bygde AF Gruppen Rv 13 Ryfast, E03 Ryfylketunnelen.

Prosjektstatus

  Aug 2013
  Oct 2018

  Om prosjektet

  Ryfast er forbindelsen mellom Nord-Jæren og Ryfylke. Ryfylketunnelen var verdens lengste undersjøiske veitunnel da den sto ferdig.

  • MNOK 1168

   Kontraktssum

  • 8

   kilometer ny tofeltsvei

   6,5 km er en del av den 14 km lange undersjøiske Solbakktunnelen. Fire portalkonstruksjoner, en 100 meter lang bru og bygg for tekniske anlegg i tunnel.
  AF Gruppen

  Riksvei 13 mellom Nord-Jæren og Ryfylke i Rogaland

  Bygging under havoverflaten

  AF Gruppen var hovedentreprenør for entreprise E03 Ryfast som omfattet bygging av 6,3 km to-løps tunnel, dagsone med lokalveier, fire portalkonstruksjoner, en 100 meter lang bru og bygg for tekniske anlegg i dagen og tunnel. Ryfylketunnelen er verdens lengste undersjøiske veitunnel for ordinær biltrafikk med en lengde på totalt 14,3 km.

  Tunnelen ble bygget fra begge sider, og det var en entreprenør på hver side. En salve sprengte tunnelløpet om lag fem meter videre, og hver uke ble tunnelen mellom 30 og 40 meter lenger. 292 meter under havet møttes løpene.

  Alle tunnelene i Ryfast-prosjektet ble bygget med to tunnelløp, med to felt i hver retning av hensyn til tryggheten.

  AF har også tidligere bygget undersjøiske tunneler, og innehar kompetanse, kapasitet og konkurransekraft til å gjennomføre store underjordsprosjekter. Produksjon av tunneler og fjellhaller for vannkraft, veg- og jernbaneprosjekter, samt andre underjordsprosjekter for industriformål utføres av AF Anlegg.

  Prosjektinformasjon

  Prosjekttype: Samferdsel og underjord
  Kunde: Statens vegvesen region Vest
  Entrepriseform: Entreprise