Hopp til hovedinnhold

Rv13 Ryfast

På oppdrag fra Statens Vegvesen bygger AF Gruppen Rv 13 Ryfast, E03 Ryfylketunnelen.

Prosjektstatus

  Aug 2013
  Oct 2018

  Om prosjektet

  Ryfast er forbindelsen mellom Nord-Jæren og Ryfylke. Ryfylketunnelen blir verdens lengste undersjøiske veitunnel når den står ferdig.

  • MNOK 1168

   Kontraktssum

  • 8

   kilometer ny tofeltsvei

   6,5 km er en del av den 14 km lange undersjøiske Solbakktunnelen. Fire portalkonstruksjoner, en 100 meter lang bru og bygg for tekniske anlegg i tunnel.
  AF Gruppen

  Riksvei 13 mellom Nord-Jæren og Ryfylke i Rogaland

  Bygger under havoverflaten

  AF Gruppen er hovedentreprenør for entreprise E03 Ryfast som inneholder byggingen av 6,3 km to-løps tunnel, dagsone med lokalveier, fire portalkonstruksjoner, en 100 meter lang bru og bygg for tekniske anlegg i dagen og tunnel. Ryfylketunnelen blir verdens lengste undersjøiske veitunnel for ordinær biltrafikk og blir totalt 14,3 km lang.

  Tunnelen blir bygget fra begge sider, og det er en entreprenør på hver side. En salve sprenger tunnelløpet om lag fem meter videre, og hver uke blir tunnelen mellom 30 og 40 meter lenger. 292 meter under havet møtes løpene.

  Alle tunnelene i Ryfast-prosjektet blir bygget med to tunnelløp, med to felt i hver retning av hensyn til tryggheten.

  AF har også tidligere bygget undersjøiske tunneler, og innehar kompetanse, kapasitet og konkurransekraft til å gjennomføre store underjordsprosjekter. Produksjon av tunneler og fjellhaller for vannkraft, veg- og jernbaneprosjekter, samt andre underjordsprosjekter for industriformål utføres av AF Anlegg.

   

  Prosjektinformasjon

  Prosjekttype: Samferdsel og underjord
  Kunde: Statens vegvesen region Vest
  Entrepriseform: Entreprise

  Hva gjør AF akkurat nå?