Hopp til hovedinnhold
Anlegg, AF Gruppen

Jobber døgnet rundt i Vålerengtunnelen

Natt til 8. juni stengte nordgående løp i E6 Vålerengtunnelen i Oslo. Samtidig rykket mannskaper fra AF Anlegg inn for å starte arbeidet med å rehabilitere tunnelen. 

Alt av sikkerhetsutstyr og elektroinstallasjoner skal skiftes. Skadet betong skal fikses, det skal bygges nye tekniske bygg og etableres en ny løsning for rensing av vann som renner ut av tunnelen.  

Ikke minst skal tunnelen forsterkes, slik at Bane Nor på et senere tidspunkt skal kunne bygge flere togspor over tunneltaket. 

Tung jobb

– Det er hele årsaken til at tunnelen må stenges, sier Sondre Svalastog, prosjektdirektør Underjordsservice i AF Anlegg. 

– Det er den tyngste jobben. Det driver vi med nå. Vi driver og dunker ned et betonghvelv. Etterpå tar vi ut fjellet og forsterker fjellet med sikringsbolter, sprut og buer, sier Svalastog.  

Etter hvert skal det settes inn en ny armert betongkonstruksjon som sikrer og forsterker tunnelen. 

Å ta ned hvelvet er utfordrende og vanskelig å planlegge i forhold til tidsbruk, sier prosjektdirektøren. 

– Det har vi fått kjenne på etter 14 dagers drift. Syklusen vi jobber i er ikke like enkel å planlegge i praksis som på papiret, sier Svalastog. 

Mange berøres

Inne i tunnelen jobber ulike arbeidslag med flere prosesser samtidig. Noen rehabiliterer betongveggene, en bolterigg borer i tunneltaket og en piggmaskin er i full gang med å ta ned det gamle betonghvelvet ved den sørlige tunnelåpningen. 

Flere steder er det tatt ut fjell hvor det skal settes inn nye nødstasjoner. To nye rømningsveier mellom tunnelløpene skal også på plass. 

Å jobbe midt i byen fører til spesielle utfordringer. Mange mennesker berøres, både av trafikkproblemer og av støy og støv som arbeidet genererer. I tillegg er det kabler, rør og infrastruktur omtrent overalt i bakken. 

– Vi følger alle forskrifter, men selv om arbeidet ligger under det støynivået som er satt, så er lydene såpass forskjellige fra det folk er vant til i en normalsituasjon at det kan oppfattes som støy, forklarer anleggsleder Lars Tore Røen. 

Godt samarbeid

I åtte og en halv måned skal det jobbes døgnet rundt i tunnelen. I oktober skal arbeidene i nordgående løp være ferdig. Da flyttes trafikken over til nordgående løp, mens sydgående løp stenges for rehabilitering. 

Arbeidet involverer de fleste fag innen veibygging, sier Sondre Svalastog. På anlegget er det dyktige fagarbeidere på grunn, betong og tunnelfag som bidrar til at prosjektet kommer i mål både med tanke på HMS, kvalitet og framdrift. 

Svalastog trekker også fram det gode samarbeidet med tunnelmiljøet i AF Anlegg, JR Anlegg og Traftec, som står for alt av elektroarbeider. 

– Med rehabilitering er det ofte slik at du skal inn og gjøre et kort stunt. Det gjør at du er veldig avhengig av det vesle vinduet hver medarbeider eller hvert fag har. Du må holde deg innenfor det, ellers blir det fryktelig mye omstokking, sier prosjektdirektøren.