Hopp til hovedinnhold

Nytt avløpsrenseanlegg for Fredrikstad

FARA avløpsrenseanlegg vil ligge på Øra industriområde i Fredrikstad. Det skal bestå av et bygg til forbehandling og bio-behandling med en administrasjonsdel, et bygg til slambehandling og to råtnetanker.

Prosjektstatus

  Aug 2022
  Apr 2025

  FARA blir et nytt fremtidsrettet renseanlegg for Fredrikstad og Hvaler. Med økende mengder avløpsvann og strengere rensekrav fra myndighetene, er dette anlegget avgjørende for å oppnå en renere og mer bærekraftig Oslofjord.

   Dagens avløp til Oslofjorden må renses bedre for å unngå skader på naturen, og sikre livet i fjorden. Prosjektet skal rense ut fosfor og partikler, samt fjerne overflødig nitrogen fra avløpsvannet. For mye nitrogen fører til oppblomstring av alger, noe som gir grumsete badevann og ugunstige leveforhold for fisk.

   Det har vært en forutsetning at prosjektet skal være bærekraftig både i planleggingen, byggingen og når anlegget skal driftes. FNs bærekraftsmål står i fokus, og det legges vekt på å ta smarte og langsiktige beslutninger. FARA vil produsere mer energi enn det forbruker, og derav bli et energi-positivt renseanlegg. Dette gjøres ved å benytte solceller på taket, varmegjenvinning, og overskuddsproduksjon av biogass som benyttes som drivstoff til bussene i Fredrikstad. Det nye anlegget vil i sum redusere mengden CO2 som slippes ut i atmosfæren etter noen år i drift, og derav på sikt være CO2-negativt.

    

   Prosjekt FARA gjennomførte først en samspillsfase ledet av PPM Prosjekt sammen med AF Bygg Østfold, Cambi, Enwa og ABB. Sammen fant teamet gode løsninger, reduserte risiko -og usikkerhet, og kostnadene.

   Aktuelt om prosjektet

   https://kunde.byggekamera.no/?p=747&c=964

   Prosjektinformasjon

   Prosjekttype: VA
   Kunde: FREVAR AS
   Entrepriseform: Totalentreprise med samspill
   Entreprenør: