Hopp til hovedinnhold

Rentvannsforsyning i Oslo

JV AF Ghella har inngått kontrakt med Oslo kommune om bygging av deler av ny vannforsyning i Oslo.

Prosjektstatus

   Apr 2022
   Nov 2027

   Reserveløsning

   Maridalsvannet forsyner 90 prosent av Oslos befolkning med drikkevann. En svikt i systemet som forsyner byen med vann kan få alvorlige konsekvenser. Derfor etableres det nå en fullgod reservevannforsyning med nytt vanndistribusjonsnett i Oslo.

   • MNOK 8750

    Kontraktssum ekskl. MVA

   • 18

    Antall kilometer tunnel

   AF Gruppen

   18 kilometer tunnel

   AF Gruppen har gjennom arbeidsfellesskap med italienske Ghella (JV AF Ghella) inngått kontrakt om bygging av vanndistribusjon mellom Huseby, Oset og Stubberud. Arbeidsfellesskapet er fullt integrert. Kontrakten er den største AF Gruppen har inngått noensinne. 

   Vanndistribusjonsnettet skal bygges i tunnel med flere tilkoblingspunkter til eksisterende vannledninger langs traseen. Totalt skal det bygges ca. 11 km tunnel med tunnelboremaskin (TBM) og 7 km tunnel med boring og sprengning. Det skal også bygges rentvannsbassenger og pumpestasjon. Arbeidene planlegges med oppstart i april 2022 og skal avsluttes i november 2027. 

   Store klimaambisjoner

   Oslo kommune har store klima- og miljøambisjoner. For prosjektets del innebærer det blant annet at maskiner og kjøretøy skal drives av strøm eller biodrivstoff uten palmeolje. Det planlegges for kortest mulig transport av masser og bruk av klimavennlig betong. 

   – AF Gruppen er svært tilfreds med å ha blitt tildelt kontrakten om å bygge vanndistribusjonsnett for Oslo kommune i samarbeid med Ghella. Vi ser fram til et godt samarbeid med Oslo kommune og til å skape en trygg og sikker vannforsyning for innbyggerne i Oslo. AF og Ghella har tidligere samarbeidet på Follobanen og har begge lang og god erfaring med tunnelprosjekter, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen. 

   Prosjektinformasjon

   Prosjekttype: VA
   Forretningsenhet: AF Anlegg
   Kunde: Oslo kommune