Hopp til hovedinnhold

Hardangerbadet

Besøkende og brukere i Hardangerbadet kan både boltre seg i vannet, lære om livet i havet og få medisinsk behandling.

Prosjektstatus

   May 2018
   Dec 2019

   Om prosjektet

   Hardangerbadet er et kombinasjonsanlegg med trenings- og terapibasseng, privatdrevet familie- og opplevelsesbasseng, legekontor, tannlegekontor og andre helserelaterte aktiviteter. Bygget vil også få apotek og visningssenter for sjømatproduksjon. Hardangerbadet bygges av LAB Entreprenør, som har utviklet konseptet sammen med byggherrene. Det er inngått to avtaler: • Kontrakt med Kvammabadet KF (40%) om den kommunale delen. Kvammabadet KF skal stå som eier av treningsbasseng, terapibasseng og garderobeanlegg. • Kontrakt med Hardangerbadet Eigedom AS (60%), et selskap eid av en rekke lokale selskaper og privatpersoner som eier resten av bygget.

   • MNOK 166

    Kontraktssum (eks.mva)

   • 6637 Kvm

    Byggets totale areal

   AF Gruppen

   Helse i sentrum

   Hardangerbadet bygges Øystese, i tilknytning til Hardangerfjord hotell. Målsettingen er å etablere et anlegg hvor folk flest kan finne aktiviteter som gjør dem godt, som bedrer deres trivsel og helse, og der helsetjenester kan tilbys på nye måter og med nye arbeidsmetoder.

   Dette vil foregå i et bygg der helsearbeidere med mange og ulike kompetanser finnes, der kommunale og private helsetjenester, tannlegetjenester, apotek og så videre sammen med muligheter for aktivitetstiltak (basseng og trening) og sosial mingling finnes i et og samme bygg. 

   Bygget inneholder i plan 1 et 25 meters konkurransebasseng, et lek- og familiebasseng og et terapibasseng med hev- og senkbunn. I samme etasje ligger også treningssenter, café, apotek og et visningssenter for laks og sjømat. Andre etasje fylles av helsetilbud som fysioterapi, lege, tannlege og helsestasjon, mens Helse i Hardanger fyller tredje etasje.

    

   Bygget får en tung konstruksjon i underetasjen der bassengbunn, tanker og så videre blir bygd opp av betong. Dette er kompliserte konstruksjoner i og med at bygging skjer ned i fjæresteinene og en drøy meter under Hardangerfjordens middelvannstand. Dette har medført utfordringer med vanninntreging i byggegropen,  og det er derfor spuntet rundt tomten og montert et stort antall pumper for å holde vannstanden på rett nivå.

   Betongarbeidene krever stor nøyaktighet, og blir utført med egne ansatte.

   Flere sikkerhetstiltak, som vannstandalarm og dublerte strømløsninger ved hjelp av dieselaggregater er installert for å holde kontroll på vannet, siden det er både til fare for arbeidstakere i byggegropen og for konstruksjonene som er bygget.

   Resten av bygget blir oppført i stål bæresystem, hulldekker og klimavegger og tak bestående av isolert og tekket Q-dekke. Fasaden får skifer-, stål- og trekledning.

   Bassengene og bassengarealene er fliset på tradisjonelt vis. Det blir spesielt i bassengarealene lagt opp til å bruke kjente og utprøvde løsninger når det gjelder materialer, utførelse og så videre.

   Det er lagt opp til å bruke lokale leverandører på det meste av utførelsen i prosjektet.

    

    

   Prosjektinformasjon

   Prosjekttype: Offentlige bygg
   Forretningsenhet: LAB
   Kunde: Kvammabadet KF og Hardangerbadet Eigedom AS