Hopp til hovedinnhold

Kartsenteret på Nasjonalbiblioteket

Vårt datterselskap, Haga & Berg har renovert og bygget nytt bygg for å ivareta verdens mest omfattende kartsamling.

Prosjektstatus

   Dec 2017
   Dec 2023

   Verdens mest omfattende

   Nasjonalbibliotekets kartsenter inneholder verdens mest omfattende samling av trykte kart over Norge, Norden og nordområdene. De eldste av disse kartene er fra 1482, de nyeste fra slutten av 1800-tallet. Bygget ivaretar historien om Nordens geografi og utvikling.

    I drift under arbeidene

    Arbeidene omfattet nybygg av kartsenteret, etablering av et ventilasjonsrom på loftet i østfløy, samt tekniske el-tiltak i eksisterende teknisk rom i etasje U1. Det er etablert gang-bruer mellom kartsenteret og eksisterende øst- og vestfløy av Nasjonalbiblioteket, som er fredet.

    Begge tilgrensende bygninger var i vanlig drift i hele byggeperioden.

    Prosjektinformasjon

    Prosjekttype: Offentlige bygg
    Kunde: Entra