Hopp til hovedinnhold

Kulturkvartalet Vestby

Kulturkvartalet skal bli Vestbys nye storstue. Bygget skal være et inkluderende samlingspunkt, en møteplass for alle og en levende arena for læring, mestring og opplevelser.

Prosjektstatus

  Jun 2019
  Apr 2023

  Samspillsentreprise

  I juni 2019 ble AF Gruppen valgt som samspillsentreprenør for nytt kulturkvartal i Vestby kommune. Nå er fase 1 (skisseprosjekt) og fase 2 (forprosjekt) av prosjektet ferdig. Tilleggsavtalen gjelder detaljprosjekt og utførelse av prosjektet.

  • 294 MNOK

  AF Gruppen

  I et moderne og urbant Vestby – byen Vestby

  I skisse- og forprosjektfasen jobbet partene sammen om å utvikle et underlag som svarer til funksjonelle krav og til visjonen for prosjektet:

  «I et moderne og urbant Vestby – byen Vestby, vil Kulturkvartalet være en drivkraft for det nye Vestby sentrum, og skal bidra til å aktivisere Vestby kommune på dagtid, på kveldstid og i helgene.»

  Visjonen har gitt klare føringer for valg av løsninger og kvaliteter. Samtidig har prosjektet lagt vekt på kostnader og risikoreduserende tiltak.

  Vestbys Storstue

  Kulturkvartalet skal inneholde en storsal med plass til over 500 besøkende, og en fleksisal som kan fungere til flere ulike arrangement og livssynsnøytrale seremonier. Bygget vil ha et bibliotek over to etasjer. Det er også satt av egne arealer til kulturskole med flere grupperom til blant annet dans og musikk. I tillegg er det tilrettelagt for at de to øverste etasjene kan innredes til kontorareal.

  Prosjektinformasjon

  Prosjekttype: Offentlige bygg
  Arkitekt: L2 Arkitekter
  Kunde: Vestby kommune
  Entrepriseform: Samspillsentreprise
  Entreprenør: