Hopp til hovedinnhold

Østfoldsykehuset

Det nye sykehuset på Kalnes i Østfold sto ferdig i 2015 og var Norges største landbaserte byggeprosjekt.

Prosjektstatus

  Jan 2012
  Sep 2015

  Om prosjektet

  AF Gruppen hadde ansvar for flere av entreprisene på prosjektet.

  • MNOK 840

   Kontraktssum

  • Østfoldsykehuset er det største prosjektet for AFs byggenhet i Østfold.

  AF Gruppen

  Kalnesveien 320, 1712 Grålum

  Enormt prosjekt

  AF Gruppen hadde ansvar for flere av entreprisene på gigantprosjektet.   

  Enterprise for grunn og fundamenter: 
  Den første bygningskontrakten i forbindelse med byggingen av det nye sykehuset. Entreprisen omhandlet grunn og fundamenter på tomten. Byggestart var januar 2012 og kontraktarbeidene ble avsluttet desember 2012.

  Entreprise for råbygg:
  Den andre bygningskontrakten i forbindelse med nytt Østfoldsykehus.  Omhandler råbygget for sengeavdelingene og behandlingsbygget. Kontrakten bygger videre på arbeidene som AF allerede har avtale med Helse Sør-Øst i prosjektet. Byggestart var juni 2012 og kontraktsarbeidene ble avsluttet juni 2013.

  Entrepriser råbygg og tett hus på servicebygg og psykiatribygg, samt tett hus på behandlingsbygg og sengebygg: 
  Byggestart var november/desember 2012 og kontraktsarbeidene ble avsluttet februar 2014.

  Entreprise for innredningsarbeidene i Sengebygget. 

  Byggestart i mai 2013 og kontraktsarbeidet ble avsluttet juni 2014. 

  Dører, lås og beslag for alle bygg. 
  Oppstart i juli 2013 og avsluttet høsten 2015.

  Prosjektinformasjon

  Prosjekttype: Offentlige bygg
  Forretningsenhet: AF Bygg Østfold
  Kunde: PNØ (Helse Sør-Øst)
  Entrepriseform: Hovedentreprise