Hopp til hovedinnhold
null

HVAC avtale Johan Sverdrup

Rammeavtalen for levering av HVAC-utstyr til Johan Sverdrup feltsenter er et av de største feltene på norsk sokkel noensinne.

Prosjektstatus

   Apr 2015
   May 2020

   Om prosjektet

   Leveranse av alt av ventilasjonssystemer til fire nye plattformer på Johan Sverdrup-feltet.

   • MNOK 250

    Kontraktssum

    Eks. opsjoner

   Et av de største feltene på norsk sokkel

   Johan Sverdrup er blant de fem største oljefeltene på norsk sokkel. Med forventede ressurser på 1,9–3,0 milliarder fat olje vil feltet være et av de viktigste industriprosjektene i Norge de neste 50 årene.

   Johan Sverdrup er et oljefelt som ligger på Utsira­høyden i Nordsjøen, 14 mil vest for Stavanger. Feltet vil være i produksjon fra 2019 og skal bygges ut i flere faser. Fase 1 inneholder et feltsenter bestående av fire faste plattforminstalla­sjoner: En prosesseringsplattform, en stigerørsplattform, en brønnhodeplattform med borerigg og en bolig­plattform.

   AF leverer alt av ventilasjonsløsninger til fire av plattformene på feltet.

   For å administrere et slikt gigantisk oppdrag er vi helt avhengig av en god struktur. Vi har månedlige fremdriftsmøter med Statoil og har fått veldig gode tilbakemeldinger på det vi har levert til nå. Vi leverer i tide og fremstår som ryddige og profesjonelle.

   - Øystein Lobekk, prosjektleder for leveransen til Johan Sverdrup-feltet

   Prosjektinformasjon

   Prosjekttype: HVAC - Offshore
   Forretningsenhet: AF Offshore AeronMollier
   Kunde: Statoil
   Entrepriseform: Rammeavtale HVAC

   Ledige stillinger