Hopp til hovedinnhold
Energiløsninger for borettslag og sameier

Energiløsninger for borettslag og sameier

    Boligenergi er totalleverandør av smarte og kostnadseffektive energiløsninger i nye og eksisterende bygg. Vi arbeider for et energieffektivt og fornybart samfunn, og hjelper borettslag og sameier med å redusere energiforbruket og konvertere til fornybare energikilder.

    Vi sikrer effektiv og lønnsom drift av oppgraderte tekniske anlegg, og vår Garanti for energireduksjon sørger for at den forventede lønnsomheten opprettholdes. Boligenergi er godkjent ENØK-konsulent og kan hjelpe ditt borettslag eller sameie med å søke tilskudd for overgang til fornybare energikilder som varmepumpe med energibrønner, fjernvarme, solcelle eller bio-anlegg.

    Boligenergi AS eies av OBOS og AF Gruppen med 50 prosent hver.

    Kontakt