Hopp til hovedinnhold
AF sørger for energieffektive bygg. AF tenker energieffektivitet i alle ledd, og bistår både nybyggsprosjekter og eksisterende bygg i å finne lønnsomme energiløsninger.

Besparelsen tiltakene oppnår finansierer investeringen

Vi kartlegger energisparepotensialet i eksisterende bygningsmasse med mål om å redusere energibruken med minst 25 prosent. Totalt vil tiltakene føre til en verdiøkning av bygget. Kartleggingen resulterer i en rapport hvor alle tiltak presenteres med besparelse, investeringskostnad og lønnsomhet. Kunden står så fritt i å velge om han ønsker å gjennomføre alle eller bare noen av tiltakene. AF Energi & Miljøteknikk kan så gjennomføre tiltakene som totalentreprise med fastpris. Vi tilbyr også garanti for besparelsen, og kan besørge dette gjennom en energioppfølgingsavtale.

For nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg bistår vi kundene med å velge energieffektive løsninger, og kan gi lønnsomhetsvurderinger og LCC-analyse (livssyklyskost) av ulike alternativer. Vi lang og bred erfaring innen energiforsyning og distribusjonssystemer som gjør at vi kan tilby til funksjonelle, lønnsomme og energieffektive løsninger.

Vi er veldig fornøgd med resultatet så langt og setter pris på god oppfølging og godt samarbeid med AF Energi og Miljøteknikk
Halstein Kurseth, Sykkylven kommune, einingsleiar kultur

Kontaktpersoner