Hopp til hovedinnhold
Energi- og miljørådgivning

Energi- og miljørådgivning

  AF tilbyr energi- og miljørådgivning hvor vi leverer en ferdig rapport med komplett løsningsforslag som kan danne grunnlag for videre beslutninger

  Med spesialkompetanse innen energi og erfaring i å levere lønnsomme energisystemer, kan vi gi råd knyttet til energi og miljø for bolig, næringsbygg og industri. Rådene vi gir kan vi stå for og kan også inngå et samarbeid hvor vi leverer og drifter energisystem.

  Vi tilbyr rådgivning, forprosjekt og implementering av energitjenester som gir våre kunder riktig beslutningsgrunnlag. Vi har også egne BREEAM-rådgivere som kan bidra i byggeprosessen.

  I et forprosjekt kan vi levere blant annet:

  • Energi- og effektbehov
  • Dimensjonering av energileveranse
  • Vurdering av alternative løsninger med lønnsomhetskalkyler
  • Anbefale løsninger
  • Beregne arealbehov for en varme- og/eller kjølesentral
  • Beregne kapasitet på strømtilførsel til energisentral
  • Investerings- og kostnadsberegning for komplett løsning
  • Beregne kostnad for drift- og servicebehov
  • Avklare mulig støttenivå med aktuelle instanser

  Kontaktpersoner