For bedriftslege i AF Gruppen Hilde Slørdahl Conradi har korona-situasjonen preget de siste ukene. Som medlem av krisestaben har det vært mange diskusjoner og spørsmål å ta stilling til.

— Noen har også tatt kontakt med meg direkte. Det er folk som lurer på om de skal gå på jobb, eller om det er trygt å være på jobb i prosjektene.

— Hva svarer du disse?

— Dersom du har forkjølelsessymptomer skal du ikke gå på jobb. Hold deg hjemme, og vent en dag etter at du er symptomfri med å vende tilbake. Dersom det er mulig å arbeide hjemmefra kan det være et godt alternativ. Det skal være lav terskel for å tilrettelegge for andre arbeidsformer nå, sier Conradi.

Ingen frykt
Selv er legen ikke redd for å bli smittet av viruset.

— Det er viktig å huske på at de aller fleste opplever milde symptomer. Dersom du ikke har underliggende sykdom og er i arbeidsfør alder, tyder alt på at du vil takle en eventuell smitte bra, sier Conradi.
Hilde Slørdahl Conradi. Foto: Petter Moe/AF Gruppen.

Hun minner om at det særlig er personer eldre enn 65 år som også har andre risikofaktorer som kan få alvorlig forløp av koronasykdom. Likevel er det opplagt at vi skal følge myndighetenes råd for å forsinke smitteutbruddet, skjerme de som er i risikogruppene og bidra til at kapasiteten på sykehusene ikke skal bli sprengt.

— Hva er de beste tiltakene for folk ute på prosjekt?

— Det er tre ting jeg vil trekke frem: 1) Hygiene. Vi må vaske hendene ofte og bruke håndsprit når det er eneste muligheten. 2) Hold avstand. Det beste er å holde 2 meters avstand i alle tilfeller det er praktisk mulig. Da vil færre settes i karantene ved et eventuelt smitteutbrudd i prosjekter. 3) Vær hjemme hvis du har symptomer.
Bedriftslegen forteller at det i tillegg er en rekke tiltak som er innført på de ulike prosjektene.

— Servering av mat skal ikke skje som buffet lenger, det har helsedirektoratet bestemt. Prosjektene har derfor ikke felleslunsj, nå er det matpakke som gjelder.
Andre tiltak er desinfeksjonsdispensere og hyppigere renhold på toaletter, brakkerigger og pauserom.

LES OGSÅ: Maskinfører Arne (63) tar alle forholdsregler 

Dilemmaer uten fasit
Leder for bedriftshelsetjenesten i AF Gruppen, Espen Jahr, viser til myndighetenes innstilling om at det er forsvarlig å være i jobb på byggeplasser nå, dersom man tar tiltakene seriøst.

— Det er helt åpenbart at alle må ta nødvendige forhåndsregler nå, og jo nærmere man er hverandre, jo større er sjansen for smitte. Dersom det er arbeid som ikke lar seg gjøre uten at medarbeidere må jobbe tett sammen, bør man vurdere om det er arbeid som må utføres nå. Det må ansvarlige i det aktuelle prosjekt vurdere, sier Jahr.

Han innrømmer at koronaviruset har medført mange vanskelige dilemmaer, som det ikke finnes noen fasit på.

— Er du usikker, så diskuter det med arbeidslaget og med din leder.

Jahr påpeker at det finnes ansatte i AF med astma, diabetes og en del er «godt voksne», og disse er per definisjon i risikogruppen. Samtidig minner han om at vi i AF, som kommer på jobb og er i aktivitet hver dag, tilhører den friskeste delen av befolkningen. Likevel er smittevern nødvendig, ikke minst overfor andre som ikke vil tåle viruset like godt.

— Hvordan skal medarbeidere kunne konsentrere seg på jobb slik situasjonen er nå?

— Vi er i en bransje hvor vi alltid må tenke sikkerhet. Jeg håper at det er en rolig rytme ute på byggeplassene, til tross for at det er unntakstilstand. Folk må ikke la seg stresse med tidspress, slik at det går ut over konsentrasjonen. Snakk med lederen din hvis du føler at situasjonen påvirker deg, sier Jahr, og påpeker at mental tilstedeværelse og risiko henger sammen.

Han oppfordrer videre om å ta hyppige pauser, og være til stede 100 prosent når du utfører krevende oppgaver:

— AFs fagarbeidere er ekstremt godt trent til å jobbe i henhold til prosedyrer, og det er nyttig i denne situasjonen. Samtidig skal vi ha respekt for at med over 5000 ansatte er det like mange sinnstilstander nå, og det er lov å være bekymret. Men dersom det går ut over jobben, må du si i fra.

LES OGSÅ: Slik jobber AF Gruppens krisestab 

Står i spagaten
Espen Jahr sier mange i AF nå opplever å stå i spagaten mellom hjem og jobb.

— Dette er noe som jeg føler på selv, som leder av bedriftshelsetjenesten, medlem i krisestab, men også far til en gutt som må være hjemme fra skolen. Mange føler nok litt på at man ikke leverer verken som foreldre eller som arbeidstaker akkurat nå, sier Jahr.
Espen Jahr. Foto: Kjersti Johannessen/AF Gruppen.
Til dem det gjelder han han et råd: Avklar prestasjonsnivå med arbeidsgiver. Med hjemmekontor, og kanskje med barn i huset, er det ikke sikkert at man klarer å levere 8 timers arbeidsdager, kanskje man må være fornøyd med 4-6 timers dag. Han understreker at foreldre også må kunne være til stede for barna, med lek, skole og lekser. 

— En del kan ikke jobbe fordi de er i karantene, og for mange i prosjekt er det heller ikke aktuelt med hjemmekontor. For dem vil det være lurt å prøve å opprettholde en normal hverdag, så langt det lar seg gjøre. Stå opp som normalt. Kanskje dette er tiden for å snekre den terrassen du har tenkt å sette opp, eller male i gangen. Ta deg en tur ut og trim litt. Kanskje dette er tiden for å hente seg litt inn. Det er lov, sier Jahr.

— Hva med de som er smittet og i isolasjon?

— Å være isolert inne, kanskje i et eget rom i huset, er en krevende tilværelse. Da gjelder det å fylle dagen med ting som gir hjernen stimuli, for eksempel bøker og filmer. Og husk at det er lov å ringe hverandre. Da er man nær likevel, kinn mot kinn, via telefonen.

— Vær sosial - på avstand
Jahr påpeker at livet på brakkeriggen er annerledes enn vanlig, men minner om at det er lov å være sosiale med kolleger om man holder avstand.

— Snakk ut om hvordan situasjonen føles. Er du redd, så si det høyt. Det er mange som tenker mye nå. Bruk kolleger, og ring familien og venner på Skype og telefon.

— Kan det komme noe godt ut av dette?

—Jeg tror vi vil sette mer pris på hverdagen, og at vi blir flinkere til å sette pris på ting. Til vanlig kan det være lett å ta for gitt at vi bor i et fritt land, og menneskene vi er glad i, er til stede. Vi trenger både jobb og fritid, og hverdager er bra.

AF Gruppens samarbeidspartner Moment har utarbeidet fine råd for jobbing i koranaens tid. Du kan lese dem her!