—  Dette har vært en raskt eskalerende situasjon, hvor det har vært vanskelig å ha oversikt. Vi har erfaring med å sette krisestab i AF. Men det er vanligvis snakk om en beredskapssituasjon i ett prosjekt, hvor vi involverer nøkkelpersoner i berørt enhet. Korona-krisestaben skal derimot jobbe ut mot hele bredden av AF. Samtidig er det en pågående situasjon, med risiko vi ikke selv kan styre fullt ut.

Eskalerte raskt
Selv var Aune på vei til møter i Sverige, da situasjonen ble så alvorlig at det ble besluttet å sette krisestab. Det første han gjorde da han landet på Arlanda var å bestille billett tilbake til Oslo. Fra krisestaben ble satt torsdag 12. mars har han stort sett oppholdt på et sparsommelig befolket hovedkontor på Helsfyr, eller foran skjermen hjemme. Som trebarnsfar med barn som er hjemme fra skolen, er dagene hektiske. 

Krisestabens hovedoppgave er å dempe negative følger av korona-situasjonen så mye som mulig. Etter noen dager hvor situasjonen var uoversiktlig og henvendelsene mange, føler Aune at det ble etablert en god struktur og at staben har definert sin rolle.

Aune sier det er viktig at AF nå må ta samfunnsansvaret i forhold til å begrense smitte i henhold til de instrukser som myndighetene gir. I tillegg må AFs ansatte kjenne en trygghet midt opp i alle utryggheten.

LES OGSÅ: Maskinfører Arne (63) tar alle forholdsregler 

— Det er gledelig er å se hvordan AF fungerer i en slik situasjon. Vi har en desentralisert organisasjon hvor enhetene skal ta mye ansvar selv. Og i disse dager ser vi at det er det som skjer. De enkelte forretningsenhetene og selskapene i AF-familien tar ansvar og er villig til å dele beste praksis. Nå har vi vært igjennom den første kritiske fasen og ser at enhetene og prosjektene har jobbet veldig godt. De har ikke bare tatt et ansvar for å drive prosjektene så normalt som mulig, men har tatt lederskap for å sørge for at driften er forsvarlig i forhold til sikkerhet - til tross for mannefall enkelte steder.

— Mange av oss lurer på hva dere egentlig gjør i krisestaben?

— Vi har en rettesnor: Det er å følge myndighetskravene og tolke det i en AF-kontekst. Det betyr at vi følger med på tiltak, og formidler dem ut i organisasjonen. Krisestaben har i samarbeid med kommunikasjon opprettet et nytt område på nettsidene hvor all relevant informasjon deles. 
Krisestaben skal også gi et til enhver tid oppdatert bilde av situasjonen og beslutningsgrunnlag for konsernledelsen. 

Vil ikke instruere
Aune sier at krisestaben er svært bevisst på at enhetene og prosjektene har bedre oversikt over hva som bør gjøres lokalt, og ønsker derfor i minst mulig grad å instruere.

— Vi ønsker i stedet å bistå enheter og prosjekter med råd innen blant annet forebyggende tiltak, omsorgsoppgaver, kommunikasjon, juridiske forhold og arbeidsrettslige forhold. Vi har tett kontakt med både konsernledelsen og enhetene, og er helt avhengig av sistnevnte for å kunne holde oversikt.

— Hva tenker du om dagene fremover nå?

— De fleste prosjektene har grei drift pr. nå, men situasjonen kan endre seg raskt. Den store utfordringen er at vi ikke vet hvor lenge den ekstraordinære situasjonen vil pågå. Det er viktig at vi forholder oss til at det er en midlertidig «ny normal» på jobbhverdagen vår, sier Aune og påpeker at usikkerhet ikke er bra for noen av oss.

Han sier at han forstår at mange er redde nå og dermed søker informasjon. Likevel ønsker han å understreke at det er en fin balanse mellom å holde seg oppdatert, og la alle de skremmende nyhetene prege hverdagen.

— Jeg oppfordrer alle til å holde på den jordnære holdningen vi har i AF. Stå sammen, vær disiplinert i forhold til tiltak og kollektivt ansvar. Om vi alle klarer å fokusere på det, i stedet for å hele tiden føle på at man er i en krisetilstand, vil dette gå fint. Og det vi vet, helt sikkert, er at på et tidspunkt er dette over og vi kan gå tilbake til vår vanlige hverdag.