Hopp til hovedinnhold
Håndtering av korona i AF Gruppen

Håndtering av korona i AF Gruppen

    AF Gruppen følger til enhver tid helsemyndigheters anbefalinger og tiltak. Norske myndigheter har innført en rekke tiltak som vil ha påvirkning på vår hverdag. Det er viktig for oss som arbeidsgiver å understreke at vi vil tilstrebe å tilrettelegge og være fleksible i tiden fremover.

    Denne nettsiden vil oppdateres med ny informasjon om hvordan koronaviruset påvirker AF Gruppen fortløpende. Her kan du lese litt om hvilke tiltak som berører ansatte og samarbeidspartnere i vår norske virksomhet.

    Har du spørsmål?
    Ta kontakt med korona@afgruppen.no