Hopp til hovedinnhold
Informasjon om utbrudd av koronavirus

Informasjon om utbrudd av koronavirus

  AF Gruppen følger helsemyndigheters anbefalinger og tiltak knyttet til utbrudd av koronavirus. Denne nettsiden vil oppdateres med ny informasjon om hvordan koronaviruset påvirker AF Gruppen fortløpende.

  Gjenåpning av samfunnet

  Norge gikk over til en normal hverdag med økt beredskap fra lørdag 25. september kl 16.00. Dette betyr at vi kan være sammen på samme måte som tidligere, men at følgende råd videreføres: Vask hendene ofte, host i et lommetørkle eller i albuekroken og hold deg hjemme hvis du blir syk.

  Dette betyr at det nå ikke er noen restriksjoner på byggeplass, men at bransjestandarden skal benyttes som beredskap ved behov. På kontorene er det normal drift, utover at håndsprit og vaskeutstyr på møterommene videreføres.

  Følgende regler og råd gjelder i en normal hverdag med økt beredskap:

  • Alle restriksjoner innenlands fjernes, med unntak av kravet om å gå i isolasjon hvis du er syk med covid-19. Hvis du blir smittet med korona, må du isolere deg for å unngå å smitte andre. Det er ikke en anbefaling, men en regel som du kan få bot for å bryte.
  • Krav om 1 meter avstand gjelder ikke, vi kan være sammen på samme måte som tidligere.
  • Begrensingene om hvor mange som kan være sammen på arrangementer fjernes.
  • De fleste bransjestandarder og smittevernveiledere opphører, men virksomheter oppfordres til å opprettholde gode smitteverntiltak med tilgang til håndsprit.
  • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, bør du fremdeles teste deg. Det gjelder også vaksinerte.
  • Det anbefales at uvaksinerte som bor sammen med en som er blitt smittet, tester seg eller går i karantene. Det gjelder uavhengig av om du får symptomer eller ikke. Andre uvaksinerte nærkontakter trenger ikke å gå i karantene, men bør ta en test.
  • Trafikklysmodellen for skolene og barnehagene opprettholdes. Dersom den enkelte kommune mener at smittesituasjonen tilsier behov for å fatte vedtak om lokale tiltak, vil trafikklysmodellen gi god veiledning. Det kan oppstå situasjoner hvor det er behov for lokale tiltak.
  • Det generelle reiserådet om å kun dra på nødvendige reiser oppheves etter 1.oktober. Merk at man allikevel må sette seg inn i det enkeltes land sine innreise-regler.

  Ved særskilte spørsmål knytte til korona kan det fortsatt sendes spørsmål til korona@afgruppen.no.

  Har du spørsmål om det pågående utbruddet av koronaviruset?