Hopp til hovedinnhold
Bygg, Energi

Åpnet ny del av Oslo lufthavn

Nødvendig utvidelse

Prosjekt «Utvidelse Non-Schengen Øst» (UNSØ) omfatter fem nye flyoppstillingsplasser med teknisk infrastruktur og et bygg på cirka 30.000 kvadratmeter knyttet til pir øst, med tilhørende teknisk infrastruktur. Anlegget ble satt i operativ prøvedrift 20. mai. 

Den nye delen av flyplassen sørger for at kapasiteten for trafikk utenfor Schengen øker fra 5,5 millioner passasjerer per år til 8 millioner passasjerer. Prosjektets totale kostnadsramme er 3,3 milliarder kroner. For Avinor og Oslo lufthavn er prosjektet viktig, forteller Liv Karin Sundsvold, avdelingssjef driftskoordinering i Avinor. 

– Et utvidet Non-Schengen område gir svært viktig og nødvendige kapasiteter i flere flyoppstillingsplasser og gates, og mer plass til trafikken og utviklingen etter covid 19-pandemien. At det sikres nødvendige kapasiteter på landets hovedflyplass er avgjørende for Avinors samfunnsoppdrag, herunder behovene til norsk næringsliv i form av arbeidsplasser, turisme og eksport av norske varer til verdensmarkedet, forklarer Sundsvold. 

– Prognosene vi har viser at trafikken fra utlandet vil øke så mye i årene fremover at vi ikke ville hatt kapasitet på Oslo lufthavn uten denne utvidelsen, tilføyer Sundsvold. 

Mange aktører

AF Gruppen har utført to entrepriser ved UNSØ. AF Energi har utført innvendige tekniske arbeider, mens AF Byggfornyelse har sørget for innvendige bygningsmessige arbeider.  

– Vi er stolte over å bidra til et bygg som mange kommer til å forholde seg i årene fremover, sier Carl-Fredrik Klaveness Walker, prosjektleder i AF Byggfornyelse. 

– Vi har mye overflater av god kvalitet. Vi har trefinér, vi har flis og naturstein, som arkitekten har hatt mye fokus på, sier Walker. 

Arbeidet har foregått mens flyplassen har vært i full drift, men på grunn av koronapandemien var trafikken til tider mye mindre enn man kunne forvente. Samtidig har det vært mye aktivitet på tvers av ulike fagområder. Bygget er komplekst, og en rekke utfordringer som oppsto underveis måtte løses i samarbeid mellom entreprenør, arkitekt og byggherre Avinor. 

– Selv om vi har mest bygningsmessige arbeider, har vi grensesnitt mot tekniske løsninger, enten det er i himlinger, i vegger eller andre områder. Det er en krevende øvelse i et prosjekt med mange aktører, men det er også det som er spennende og vi løser det sammen på en god måte for å få et godt og solid ferdig produkt for byggherre, sier Walker. 

Egne forslag

AF Energi har levert det meste av tekniske installasjoner i den nye terminalen. Det inkluderer store deler av sanitæranlegget, varme- og kjøleanlegget, IKT, elektro, sprinkleranlegg og ventilasjon. 

– Det har vært et stort prosjekt med kontraktssum på i overkant av 180 millioner kroner på tekniske arbeider, så det er en totalteknisk kontrakt som har krevd mye av oss og våre underentreprenører, sier prosjektleder Thomas Viking Thunes i AF Energi. 

Han synes det ferdige produktet har blitt veldig bra og etter spesielt pris på at hans team har fått komme med egne forslag til tekniske løsninger underveis i prosjektet. 

– Det gjør at vi får sette vårt stempel på prosjektet. Det har vært mye knyttet til rør og ventilasjon. Vi kommer med innspill til det tekniske anlegget og kommer med forslag til det vi mener er bedre løsninger – både plassbesparende for kunden og enklere med tanke på service og vedlikehold i ettertid. 

Smidig transfer

Alle flyoppstillingsplassene på den nye delen av flyplassen er designet for effektive turnaround-operasjoner for hele 72 flytyper. Avinor forventer vesentlig forbedret passasjeropplevelse i dette området på Oslo lufthavn. 

– Passasjerene våre vil få bedre plass, i nye lyse og fine arealer, til gode reiseopplevelser på Oslo lufthavn. Passasjerarealene blir doblet og det blir plass til flere gater, flere kommersielle tilbud og andre servicetilbud. Fleksible metallgardiner som stenger av gatene ved boarding og er åpne og gir mer tilgjengelig arealer for alle passasjerer ellers, bidrar til god arealutnyttelse, til det beste for passasjerene. Det er videre avsatt arealer til lounger som vil innredes etter hvert som flyselskapene ønsker slike tilbud når trafikken kommer tilbake etter pandemien, uttaler Liv Karin Sundsvold i Avinor. 

– For transferreisende forenkles reisen ved at det innføres «One-Stop-Security», noe som er nytt på Non-Schengen-området. Dette betyr at ankomne passasjerer fra sikkerhetsmessige godkjente lufthavner som skal reise videre fra OSL, nå vil kunne gå direkte til neste gate uten å måtte gå en omvei igjennom ny sikkerhetskontroll først. «One-Stop-Security» korter ned transfertiden og forenkler reisen for transferpassasjerer ved bruk av OSL som knutepunkt.