Hopp til hovedinnhold
Bygg

En landsby blir til

Legger til rette for å leve som vanlig

– Dette er et uvanlig prosjekt for AF Bygg Oslo. Som regel setter vi opp boligblokker, men her bygger vi en hel landsby med boliger, restauranter, treningssenter, spa, frisør, butikker, legekontor og seremonirom, forteller prosjektleder Bård Eckmann.

Han viser rundt på Furuset Hageby, et sykehjem som bygges for personer med kognitiv svikt. Her skal beboerne kunne leve sine liv som tidligere, i hjemmekoselige avdelinger som ligger inntil en landsbygate med alle tilbud innen rekkevidde. Sykehjemmet er et FutureBuilt-prosjekt med svært høye miljøambisjoner. 

Furuset Hageby får 112 boenheter fordelt på 14 bogrupper. Hver bogruppe får felles stue og kjøkken. Oslobygg KF er byggherre. 

Anlegget er designet slik at også beboere i nærmiljøet skal kunne inviteres inn. Gjennom området går en grønn rundløype med rik beplantning. Her kan man nyte omgivelsene med utsikt til den frodige dalen nedenfor.  

– Her blir det sittegrupper, beplantning, pergola med solceller, drivhus og utekjøkken, forteller anleggsleder Jens-Petter Dammen i AF Bygg Oslo. 

Avansert teknologi

Furuset Hageby er et prosjekt med høyt teknisk innslag, blant annet velferdsteknologi som sørger for å guide beboerne dit de skal. Dette stiller store krav til samarbeidet mellom prosjektets ulike aktører. 

– Både velferdsteknologi, tilpasning for robotteknologi, adgangskontroll og automatikk har grensesnitt som krever god koordinering. Samarbeidet og koordineringen mellom aktørene er særdeles viktig, sier Geir Arne Hansen, prosjektleder for Oslobygg KF. 

Nettopp samarbeid har vært et nøkkelord i prosjektet siden starten. Furuset Hageby er gjennomført i samspill med entreprenør i forprosjektfasen og gjennomføres som totalentreprise i byggefasen. Byggherre og entreprenør har jobbet tett sammen for å finne de beste løsningene. 

– Gjennomgang av konkurransegrunnlaget har gitt en nyttig forståelse av kravene i prosjektet for de involverte. Nødvendige endringer ble avklart i samspillsfasen mellom byggherre og entreprenør, og ga grunnlag for å klarlegge byggekostnadene, forteller Hansen. 

Risikostyring

Som i alle AF Gruppens prosjekter har risikostyring vært retningsgivende for arbeidet. For AF Gruppens del handler det både om å søke risiko som kan påvirkes og å unngå eller sikre risiko som ikke kan påvirkes. 

Under risikogjennomgangen før tilbudet ble levert tok man hensyn til blant annet prosjektets kompleksitet og en skrånende tomt. Prosjektteamets sammensetning har også betydning. På Furuset Hageby jobber en sammensveiset gjeng som har samarbeidet over lang tid. 

I løpet av byggeperioden har prosjektledelsen i AF en gjennomgang hvert kvartal der de definerer de ti mest relevante risikofaktorene i prosjektet. Faktorene verdivurderes, og man ender opp med en liste på tre faktorer som er de største risikoene i prosjektet.  

Under en risikogjennomgang ble stadig høyere materialpriser identifisert som en risikofaktor. Prosjektledelsen besluttet å ta grep for å unngå en kostnadssmell. 

– Vi gjorde en avtale med vår underleverandør Eiqon og sørget for å kjøpe inn materialene vi trengte mens den gamle avtalen med leverandøren fortsatt gjaldt. Dermed unngikk vi prisstigningen, forteller Bård Eckmann. 

Sykehjemmet skal stå ferdig i 2023 og tas i bruk høsten samme år. 

Bli med på støp av lavkarbonbetong