Hopp til hovedinnhold
Anlegg

Jobber med finpussen på E39

Prikken over i-en

Mai 2022: Det store veiprosjektet er 97 prosent ferdig. På den ferske asfalten ved Monankrysset er det lite aktivitet bortsett fra en enslig Volvo hjulgravemaskin som holder på med å legge jord over pukken i grøfta. 

– Det er prikken over i-en på prosjektet. Det er siste finishen, ja, sier maskinfører Vegard Ramen. 

Han er stolt over å ha vært med på å bygge den nye motorveien, et anlegg som tusener av mennesker skal bruke daglig i mange år framover. Ramen forteller om varierte arbeidsdager og fint arbeidsmiljø. 

– Det er mye hyggelige folk og dyktige ledere her, så det var ingen sak å komme til Kristiansand. De du jobber med blir som din andre familie. Du er nesten like mye sammen med de på jobb som du er med de hjemme når du går skiftordning, sier han. 

Testing og kontroll

E39 Kristiansand vest-Mandal øst er et stort prosjekt som omfatter 19 kilometer firefelts motorvei med tre store planfrie kryssområder, 46 konstruksjoner og fem to-løps tunneler. Hele anlegget er modellbasert, det vil si at det er bygd uten bruk av tegninger på papir. Nye Veier er byggherre.

Byggestart var 5. oktober 2018. Nå er det opp til prosjektdirektør Olav Groven og teamet hans i AF Anlegg å få ferdigstilt og overlevert prosjektet til en kontraktsverdi av 4,7 milliarder kroner. 

– Selv om vi nærmer oss ferdigstillelse av prosjektet, er vi først og fremst opptatt av å løse de utfordringene som står overfor oss i denne fasen på en best mulig måte slik at vi til høsten kan oppsummere at vi klarte å fullføre og overlevere slik vi hadde planlagt. Vi er en fokusert og dedikert gjeng som jobber målrettet i den viktige fasen vi nå er inne i, sier Groven. 

Vi møter prosjektdirektøren på kontoret i 2. etasje på brakkeriggen på Mjåvannsveien, der AF har etablert kontor, forlegning, kantine og riggområde. I de mest intense periodene har 400 arbeidsfolk bodd her. Nå er aktiviteten i prosjektet noe lavere, men fortsatt er det arbeid som gjenstår. 

Frem mot sommeren blir de fysiske arbeidene ferdigstilt. Det vil si at selve veien og installasjonene innenfor sikkerhetssonen blir ferdig. Gjennom sommeren skal anlegget testes og kontrolleres av tredjepart og av veimyndighetene, slik at det er klart til overlevering og trafikkpåsetting til høsten. 

– Fasen med testing og godkjenning fram til veiåpning og er en annen type arbeid enn når vi har full produksjon. Det er mange detaljer og mye dokumentasjon som skal foreligge på et topp moderne veianlegg. Det krever at vi har god kontroll, også på de ikke-fysiske aktivitetene, sier Groven. 

Starter tidlig

Assisterende driftsleder Ann-Mari Beitdokken er en av dem som sørger for at arbeidet som gjenstår blir gjort effektivt, riktig og sikkert. Arbeidsdagen begynner med morgenmøte klokken 06.20, der fagarbeiderne og arbeidsledelsen møtes. 

Dagens arbeidsoppgaver blir gjennomgått, og hvis det er noen hendelser eller beskjeder knyttet til HMS eller andre ting blir det tatt opp. 

– Så er det å reise ut og se hva folk driver med, og sjekke at de har alt de trenger av materialer. Det kan være rør, kummer og fundamenter. Hvis det er behov for noen avklaringer, må man sjekke opp i det. Det er også viktig å gå gjennom dokumentasjon på at jobben er gjort riktig og i henhold til kravene, forklarer Beitdokken. 

Telefonen hennes ringer nærmest konstant mens hun kjører fra brakkeriggen til anleggsområde M1. Beitdokken har mange baller i luften og synes det er topp. 

– Det beste med jobben er at det er så variert. Jeg kommer borti veldig mye fine folk og lærer mye. Mange ulike fag er involvert, og selv om jeg ikke er direkte involvert i alle fagene så ser man sammenhengen. 

Læringsarena

På M1 ved Grauthelleren er det stor aktivitet. Her jobber AF Gruppen med en tilleggskontrakt knyttet til den planlagte E18 Ytre ringvei. Jenny Moland er i ferd med å legge kabelrør i en grøft. Som lærling i vei- og anleggsfaget jobber hun med grunnarbeid, altså alt som ligger under asfalten. 

– Det beste med faget er at ingen dager er like, sier hun. 

Prosjektet har utfordret både erfarne og nyansatte, og ikke minst har anlegget fungert som læringsarena for mange lærlinger. Mange av dem er for lengst blitt dyktige fagarbeidere som nå jobber innenfor faget. 

Jenny Moland liker godt å jobbe ute og ser ingen store ulemper med yrket hun har valgt. 

– Jeg trives veldig godt med å jobbe 14 dager på og 14 dager av. Da er man på jobb når man er på jobb og så har man fri når man har fri, sier Moland, som omtaler kollegene som en stor familie. 

Slik er det å jobbe på E39

Trivsel og positivitet

De aller fleste som jobber på E39-prosjektet går en turnusordning. De pendler til Kristiansand hvor de jobber, bor og spiser sammen med kollegene fram til neste gang de har fri. De trener sammen, ser på TV sammen og finner på sosiale ting sammen. Kameratskapet og det sosiale er viktige elementer i et anleggsprosjekt, mener prosjektdirektør Olav Groven. 

– Trivselen og positiviteten som har preget prosjektet fra start er noe jeg vil fremheve. Det er et vesentlig element for å nå målene vi jobber mot både innenfor arbeidsmiljø, sikkerhet og produksjon. Vi har lagt bak oss en spesiell tid med korona og urolighetene det førte med seg, men møysommelig oppfølging og tiltak på prosjektet gjennom pandemien gjør at vi i dag er på plan og går inn i en fase der det er fullt fokus på å ferdigstille veianlegget på en god måte.