Hopp til hovedinnhold
AF Gruppen

Nye Fjellhamar skole i rute

Norges største

Fjellhamar skole blir Norges største barneskole når det står ferdig ved nyttår 2022, og prosjektet er Betonmasts største noensinne.

Skolebygget, som blir på ca. 18 000 m2, skal ta imot nærmere 1 200 elever fordelt på seks parallelle klasser fra 1. til 7. trinn, samt 20 spesialelever. I tillegg bygges et idrettsbygg med flerbrukshall og svømmebassenger på 14 000 m2. Det er svære dimensjoner, og et imponerende skue allerede nå.

Fant gode, alternative løsninger

– Jeg skulle ønske jeg var barn på Fjellhamar! sier Andreas Engebretsen, prosjektsjef i Betonmast Romerike.

Vi står utenfor ett av til sammen 42 klasserom og inspiserer veggene som er kledd med spiler utenpå en duk som skal virke akustikkdempende. Den opprinnelige løsningen med perforert finerplater måtte forkastes grunnet leveranseproblemer. I stedet gikk prosjektet for løsningen med spiler – noe som ikke akkurat ser ut som en reserveløsning uten at det medførte merkostnader.

– Grunnet leveranseproblemer har vi vært nødt til å finne alternativer, noe dette er et eksempel på. Vi valgte leverandør av prefabrikkerte fasader med kledning og vinduer for å sikre tett bygg tidlig, forteller Andreas.

Avgjørende med godt samspill

Prosjektsjefen skryter av samarbeidet med byggherre, og sier det har vært avgjørende viktig for å sikre fremdriften på et så stort og komplisert bygg.

– Byggherre er som oss opptatt av å gjøre maksimalt ut av det vi kan påvirke. Og så er de pådrivere for å bli ferdig der man kan bli ferdig og komme seg videre. Ettersom dette er et så stort prosjekt er det helt klart en fordel for begge parter, sier Andreas.

Steen Blach Sørensen er prosjektleder for Lørenskog kommune. Han fikk kommunen med på en samspillsmodell hvor entreprenøren og de andre i samspillsgruppen kom inn før forprosjektet.

– Dette er fullblodsmodellen på samspill i partnering, hvor vi får tatt ut synergieffektene hele veien og hvor vi kommer raskere til mål. Min tidlige analyse tilsa at denne modellen ville være 5-6 måneder raskere enn alle andre modeller, sier Steen. Han er godt fornøyd med samarbeidet.

– Vi spiller jo med åpne kort. Jeg har lært gjennom et langt liv at nøkkelen til prosjektledelse er å vite om ting. Hvor er det hick-ups? Da kan man jo gjøre noe med det! Dersom alle sitter med kortene til brystet, blir det vanskelig, sier prosjektlederen.

Tidlig ute

Anleggsleder Ola Strengen i Betonmast Romerike viser Betonposten rundt på prosjektet. Mange av de tekniske installasjonene er for lengst på plass, og til og med forhåndsbefart over et halvt år før overtakelse.

– Det er jo ganske uvanlig å gå forbefaringer over et halvt år før overlevering, tilføyer Andreas, som legger til at også en del av klasserommene er forbefart.

– Vi er typisk 15 personer som går befaringer og sjekker ut hvert klasserom. Kanskje vi finner 100 punkter på det første klasserommet, så blir det 65 og 40, og så får vi opp nivået på alt det som ikke er produsert ferdig, luker ut systemfeil. Det er en stor verdi for oss, sier Andreas.

– Er dere over de største hindrene med tanke på fremdrift?

– Ja, med tanke på at størstedelen av de tekniske anleggene var på plass såpass tidlig, er vi nokså rolig med tanke på fremdrift på idrettsbygget, avslutter Andreas.

Fjellhamar skole skal stå klar til å ta imot elevene ved skolestart i januar 2023, mens idrettsbygget være ferdig til bruk i juni neste år.

Fakta

Nye Fjellhamar skole blir Norges største barneskole med plass til 1 176 elever fordelt på seks parallelle klasser fra 1. til 7. trinn.

  • Skolebygget blir cirka 18 000 m2, mens skolens uteområder blir på hele 23 000 m2. Skole, idrettsbygg og uteområder skal i stor utstrekning kunne nyttes av kommunens innbyggere etter skoletid.
  • Idrettsbygget på ca. 14 000 m2 vil inkludere en dobbel flerbrukshall og en svømmehall. Svømmehallen skal ha to basseng, ett basseng med hev/senkgulv for opplæring og ett konkurransebasseng med åtte baner. Flerbrukshallen kan slås sammen og brukes som kamparena for elitehåndball.
  • Prosjektet forsynes med jordvarme fra totalt 37 brønner og fjernvarme. En del av overskuddsvarmen fra svømmehallen skal gjenbrukes til varme i skolebygget.
  • Nye Fjellhamar skole har mål om å ha 40 % redusert klimagassutslipp sammenlignet med et referansebygg.
  • Prosjektet gjennomføres som en samspillsentreprise med partnering hvor Betonmast Romerike er totalentreprenør. Lørenskog kommune har samarbeidet med BMR, arkitekter, rådgivere og de 3 tekniske entreprenører i utviklingen av prosjektet helt fra forprosjektfasen. Det gjennomføres omfattende brukerprosesser gjennom hele prosjektet.
  • Prosjektorganisasjonen til Betonmast Romerike består av 18 medarbeidere på heltid.

Les mer om prosjektet på Betonmasts nettsider, eller se Lørenskog kommunes nettsider om prosjektet