Hopp til hovedinnhold
Bygg

Rehab på rekordtid

Nybygg i bakgården

Bjerke Eiendom er byggherre. Selskapet driver med utleie, og Grønnegata 6 er deres første store rehabprosjekt.

Mad arkitekter tegnet en ombygging av fasadene pluss et nytt leilighetsbygg som er bygget i bakgården. Til sammen utgjør prosjektet 81 to- og treroms leiligheter, med egne balkonger, felles bakgård og takterrasse. Hver leilighet er designet av Ramsøskar interiørarkitekter. 

Det nye bygget har reist seg på det som tidligere var et garasjetak. Nybygget ble bygget i perioden mai 2021 til januar 2022, mens rehabiliteringen av det eksisterende bygget først startet for alvor i januar 2022.

– Første graveskuff gikk i januar 2022. Det betyr at vi har rehabilitert hele bygget, utvidet fasade, bygget om hele taket og pusset opp 69 leiligheter på sju måneder. I tillegg tok rivearbeidene tre måneder, sier prosjektleder Amina Hauger i AF Byggfornyelse. 

En presset fremdrift, svært vanskelige driftsforhold og en veldig liten riggplass har gitt en krevende utførelse for AF Byggfornyelse.

– I god AF-ånd stilte alle opp uansett oppgaver og forutsetninger. Samholdet i gruppa var helt avgjørende for at vi fikk dette til, sier Christian Sondresen i AF Byggfornyelse.

Klimavennlige løsninger

– Den første søylen til nybygget ble satt ned 11. juni i fjor, og så flyttet beboerne inn 1. februar, forteller prosjektutvikler Stig Aagnes i AF Byggfornyelse. 

Han har tatt plass ved møtebordet i kontoret som er etablert i parkeringskjelleren. Riggplassen er ekstremt liten, og noen brakkerigg kom ikke på tale.  

Det nye bygget er fundamentert på 17 søyler som er forankret til fjell. Veggene er bygget i miljøvennlig Ytong. Ytong er blokker i betongmateriale som er klimavennlig i produksjon og har god isoleringsevne. Materialet er pustende og gir et behagelig inneklima. Ytong-elementene kan dessuten prefabrikkeres til spesifikke dimensjoner slik at man unngår kapp på byggeplassen. 

På takene er det etablert vannfordrøyningsbassenger. Kommunen stiller krav om at påslippet til det kommunale ledningsnettet fra eiendommen skal være maksimalt 2 liter per sekund. For å klare kravet, lå det an til at det måtte etableres et fordrøyningsmagasin på 48 kubikkmeter. 

– Det er ikke lett å plassere et så stort basseng i den lille hagen vi har til rådighet. Løsningen ble å etablere en blue proof-løsning på takene. Dermed klarte vi oss med et magasin på 17 kubikkmeter, forteller Stig Aagnes. 

I en overvannskum i gaten er det montert en regulator som begrenser vannstrømmen dersom påslippet overstiger 2 liter per sekund. Hvis ventilen struper vannstrømmen, fylles takbassengene. Det oppsamlede vannet slippes kontrollert ut over lengre tid slik at belastningen på det kommunale nettet blir mindre. 

I tillegg er det lagt på jord og beplantning rundt det nye bygget, noe som sørger for naturlig fordrøyning av nedbøren. 

Holdbare materialer

Leilighetsbygget i Grønnegata 6 ble satt opp i 1972. Da man planla rehabiliteringen, ble det lagt stor vekt på gjenbruk og klimavennlige løsninger. Innvendige vegger ble beholdt, eksisterende stigeledninger ble kvalitetssikret og godkjent for videre bruk, og ventilasjonsanlegg ble etablert i tidligere søppelsjakter. 

– Klima- og miljøaspektet er viktig, og blir bare viktigere fremover, skriver administrerende direktør Gunnar Naper i Bjerke Eiendom i en epost om prosjektet.  

– Dette er et bygg Bjerke Eiendom skal eie og drive utleie i, så å velge holdbare materialer med lite behov for vedlikehold har vært viktig. Vi ser også allerede at bygget nå får et helt annet energiforbruk, og ikke minst bokvalitet sammenlignet med tidligere, fortsetter Naper. 

Amina Hauger viser til at byggebransjen står for 14 prosent av Norges avfallsproduksjon og at det er viktig å fokusere på å redusere avfall fra prosjektene. Inne i en av leilighetene peker hun på en gulvlist. 

– Her har vi lagt kabler. For å få plass, er det laget en slisse i listen. De eksisterende gipsveggene har vi pusset og malt, forteller prosjektlederen. 

De gamle balkongene har blitt innlemmet i de rehabiliterte leilighetene. Nye balkonger er etablert på utsiden av den nye ytterveggen. 

Roser samarbeidet

Mange av løsningene ble jobbet fram i en åtte måneder lang samspillfase. Underveis i prosjektet oppsto det likevel behov for en hel del endringer. 

I august var alle leilighetene overlevert. Arbeidet som gjensto, handlet om utomhusarbeid og arbeid inne i garasjeanlegget. Gunnar Naper sier samarbeidet med AF Gruppen har fungert godt. 

– Vi opplever at AF er lojale mot vår visjon for bygget og kreative på å finne gode løsninger som gagner oss som byggherre, uttaler han.