Hopp til hovedinnhold
Anlegg

Sikrer framkommelighet til værutsatt samfunn

Tradisjonsrik fiskeindustri

Med storhavet og høye fjell som nærmeste nabo er de drøyt 300 sjelene som bor på Husøy på Senja vant til å hanskes med sterke naturkrefter. Tidligere ble husene her ute bardunert fast. Hvis noen lurer på hvorfor folk insisterer på å klore seg fast på den lille holmen, er svaret enkelt: Fisk. 

Lukten fra tørrfiskproduksjon er det første man legger merke til når man kommer til Husøy. Her sier man at det lukter penger.  

På Husøy har fiskeforedling lange tradisjoner. Hjørnesteinsbedriften Brødrene Karlsen har holdt til her siden 1936 og sysselsetter 100 personer. Sommeren 2022 var bedriften i ferd med å utvide anlegget for 140 millioner kroner. Samfunnet er preget av verdiskaping og vekst. 

Bratt og smalt

På kaia står Torstein Karlsen, en av eierne i Brødrene Karlsen, og forteller om planene om å flytte moloen som forbinder Husøy med Senja. Havna er for liten, forklarer han. 

Ofte går det 14 vogntog om dagen til og fra anlegget på Husøy. Men den eneste veien hit er smal, svingete og bratt.  

– Om vinteren er det mye dårlig vær. Det er glatte veier og lett å sette seg fast for vogntogene. Da kommer de seg ikke av gårde med fisken, og de som ellers skal fram og tilbake her må stå og vente til vogntogene er berget, forteller Erik-Anders Helin, daglig leder i Målselv Maskin & Transport.  

Et arbeidslag fra Målselv Maskin & Transport er i ferd med å utvide veibredden på oppdrag fra Troms og Finnmark fylkeskommune. Det vil hjelpe på fremkommeligheten, og ikke minst vil det gjøre det lettere for annen trafikk å komme forbi dersom et større kjøretøy setter seg fast. 

– Dette er for oss et helt typisk prosjekt. Vi skal være best på masseflytting, og vi liker å jobbe med veier, veibygging og breddeutvidelser, sier Helin. 

Gjør jobben riktig første gang

Målselv Maskin & Transport har hovedkontor på Rossvoll i Målselv og opererer fra de nordlige delene av Nordland til grensen til Finnmark. I 2015 kjøpte AF Gruppen 70 prosent av familiebedriften. Innad i AF har den driftige gjengen i nord blitt kjent som selskapet som leverer sterke resultater år etter år. 

«Målselv Maskin & Transport leverte nok et år med høy aktivitet og svært gode resultater», heter det i AF Gruppens årsrapport fra 2021. 

Geir Sollie, som kjører gravemaskin på veiprosjektet på Husøy, sitter kanskje på noe av forklaringen på hvorfor bedriften går så godt. Han har jobbet i Målselv Maskin & Transport siden 1993 og kjenner bedriftskulturen bedre enn de fleste. 

– Fra starten av ble jeg opplært til at jobben skal gjøres bare én gang. Du får ikke betalt for jobben andre gang du gjør den, så det er veldig viktig at du gjør jobben riktig med en gang, sier Sollie. 

Må ha en god plan

Økonomisjef Frank Eriksen tilhører andre generasjon eiere av bedriften. Han er opptatt av at de må ha en god plan for å sikre god utnyttelse av folk og maskiner. 

– Folk hater å ha lite å gjøre. De hater å sitte med grabben i været og vente, sier Eriksen.  

– Da får vi fort telefoner hit hvor de sier at her er jobben ikke godt nok planlagt. Her sitter vi og venter og har ikke noe å gjøre. 

En del av suksessen handler om å velge de riktige jobbene. Eriksen vil helst ha jobber der de har stor egenregi. Like viktig er det å få de ansatte til å trekke i samme retning. Kontinuitet både i ledelse og blant ansatte samt en attraktiv bonusordning gjør at mange føler eierskap til bedriften og jobben de gjør. 

– Folk bryr seg. Folk bryr seg om at når vi er på jobb, så skal vi produsere. De vet at god produksjon gir bonus, og hvis de ikke produserer, går det dårlig, sier økonomisjefen. 

Gang- og sykkelvei

Senja er nest største øy i Fastland-Norge. Her er høye fjell, fjorder med idylliske strender og et stort innland med innsjøer og myrer. Øyas høyeste fjell Breitinden (1001 moh) er synlig fra store deler av øya. Naturen innbyr til sport og friluftsliv både sommer og vinter. Senja er et populært turistmål, og det er stor aktivitet rundt fiske og fiskeoppdrett.  

Sommeren 2022 hadde Målselv Maskin & Transport tre oppdrag på Senja. Veiutbedringsprosjektet omfattet veistrekninger både i Husøy, Lesbervatnet, Bøneset, Hamn og Pumpeneset. I tettstedet Silsand var folk fra MMT i ferd med å ferdigstille 2,6 kilometer ny gang- og sykkelvei langs Fv 86. I tillegg var MMT hyret inn som underleverandør i et prosjekt for å lage rasoverbygning ved Svarthola på Fv 862. 

– Vi ser at vi er veldig konkurransedyktige på disse jobbene, og vi ser også at vi klarer å løse disse oppdragene på en god måte for vår del og prosjektets del. Alle kommer godt ut av det, sier daglig leder Erik-Anders Helin. 

Optimistisk

Framover vil Helin fortsatt ha fokus på å være relevant og ha utstyr som kan brukes til mange forskjellige typer jobber. I kommende store veiprosjekter vil Målselv Maskin & Transport søke samarbeid med andre for å komme i posisjon til å konkurrere om større jobber. 

– Det er kanskje dumt å si at man ser lyst på framtida i en tid som vi er inne i nå, men vi har tro på at vi skal klare å ha jobb framover. Vi er ikke så opptatt av å vokse for mye og for fort. Måten vi opererer på, markedet vi opererer i samt det faktum at vi opererer i et relativt tøft arktisk klima med lange, kalde, snørike og mørke vintre, setter noen begrensninger i forhold til det. Vi er opptatt av å være foretrukket gjennom å levere kvalitet i alt vi gjør, vi er opptatt av bunnlinja, og vi har et strategisk og tallfestet mål om å levere sterke resultater hvert år. Det jobber vi hardt for hver dag i alle ledd i bedriften, så det tror jeg vi skal få til, sier han.