Hopp til hovedinnhold
Anlegg

Ann-Mari sørger for at tunnelen blir tett

Stort prosjekt

– Vi holder på med inklädnad, som de sier her i Sverige, altså vann- og frostsikring, forklarer Beitdokken. 

Hun jobber med den nye motorveien E4 Förbifart Stockholm. Dette er Sveriges største infrastrukturprosjekt, og Trafikverket er byggherre. AF Gruppen sprenger tunnel og bygger vei på en del av veiprosjektet.

AFs entreprise omfatter cirka sju kilometer motorvei i tunnel med to løp pluss seks kilometer rampetunneler. Til sammen utgjør det omkring 20 kilometer tunnel. Noe arbeid var gjort da AF overtok prosjektet, så AF har sprengt ut 16,6 kilometer. 

Beitdokkens arbeidslag tar fatt på jobben etter at tunnelen er ferdig utsprengt og grunnarbeidene er utført. Grunnarbeid omfatter blant annet etablering av overvanns- og trekkerør, planering og veioppfylling før asfaltering. 

Presisjonsarbeid

Det første Beitdokken og hennes folk begynner med, er å bore hull og feste membranbolter i tunnelhvelvingen. Hele taket dekkes med membran for å lede vekk eventuelt vann som drypper fra berget. I tillegg setter de bolter for montering av veggelementer. 

Det er store dimensjoner over jobben som utføres. Totalt trengs det rundt 300.000 membranbolter. Membranen monteres og sveises i skjøtene. Da blir taket helt tett. 
Neste operasjon handler om å montere veggelementer. Dette er betongelementer, hvorav de fleste er fem meter høye og tre meter brede. Hvert av disse elementene veier 5-6 tonn.  

En maskin løfter elementene ved hjelp av kraftige sugekopper. Hvert element blir tredd inn på to horisontale bolter som på forhånd er festet i tunnelveggen. Deretter festes elementet til to vertikale bolter som henger fra taket. Elementets posisjon kontrolleres nøye før det fikseres med kraftige skiver og muttere.  

Etter monteringen bruker montør Marek Makurat en totalstasjon for en siste sjekk og finjustering av elementets posisjon. Arbeidet krever høy presisjon. 

Flere arbeidsoperasjoner

– Det er vel cirka 13.000 slike elementer som skal inn her. Så det er litt transport og litt arbeid, sier Ann-Mari Beitdokken. 

– Det spesielle her i forhold til måten vi bygger på i Norge, er at elementene ikke har noe fundament å stå på. De henger i boltene og så ligger de og lener seg innpå her, sier Beitdokken og peker mot betongklossene som er støpt på bakkeplan. 

Etter at membran og veggelementer er på plass, skal det monteres armering utenpå membranen. Til det brukes en spesialutviklet arbeidsplattform som går under navnet Langbein. Til slutt legges det på sprøytebetong. Slik blir tunnelen tett og trygg. 

På prosjekt E4 Förbifart Stockholm leverer AF Gruppen en komplett veitunnel minus elektriske installasjoner som lys, skilt, styringssystemer og overvåkningsanlegg, samt det siste asfaltlaget i hovedløpet. AFs mannskaper har sprengt ut om lag 1.970.000 kubikkmeter fast fjell. Det tilsvarer om lag 95.000 lass med tipptrucker som har totalvekt opp mot 120 tonn. På det dypeste er veien 70 meter under havoverflaten. 

I starten av oktober ble den siste salven skutt i veitunnelen. Dette var også den siste tunnelsalven på hele Förbifart Stockholm, og den viktige milepælen ble behørig markert med dåp av røysen, taler og lunsj til alle på prosjektet. 

– Vi er utrolig stolte av at vi fikk denne muligheten av Trafikverket, og vi har lært mye her i Sverige. Hvis vi tar det beste fra Norge og Sverige, så blir det bra. Derfor er vi kommet hit hvor vi er i dag, sa AF Gruppens prosjektleder Kjell-Marwin Lavik i sin tale under markeringen.