Hopp til hovedinnhold
Anlegg

Snart ferdige med tunneldriving i Sverige

20 kilometer tunnel

AF Gruppen bygger en del av motorveien E4 Förbifart Stockholm for Trafikverket. AFs prosjekt omfatter cirka sju kilometer motorvei i tunnel med to parallelle løp pluss seks kilometer rampetunneler – til sammen omkring 20 kilometer tunnel. 

Ved årsskiftet 2022/2023 gjensto det å drive 360 meter tunnel i to løp mot sør og 110 meter tunnel i to løp mot nord. De siste meterne, spesielt mot nord, er imidlertid krevende å drive på grunn av en svakhetssone under Lambardfjärden, forklarer prosjektingeniør Tommy Bjerkhaug. 

Tunneldrivingen vil pågå fram til tidlig høst 2023. Samtidig er det full produksjon på andre deler av prosjektet. Det handler om grunnarbeid, betongarbeider og innredning. Avløpsrør, sluk og rør til trekking av strøm og fiberkabler skal inn, i tillegg til store mengder pukk og grus. Utfordringen nå er å koordinere alle fag for å unngå konflikter. 

– Det er en stor logistikkoperasjon, og det er mye arbeid. Vi har jobb her fram til mars 2026, sier Tommy Bjerkhaug. 

10.000 gatesluk

Byggherre Trafikverket stiller enkelte krav til utførelse som skiller seg fra det mannskapene i AF Anlegg er vant til fra Norge. Ett eksempel er opphengene til de elektroniske skiltene i tunnelene. I Norge henger man skiltene i bolter som er gyset fast i tunneltaket. I Sverige skal skiltene festes i betongkonstruksjoner i taket. For å støpe skiltfestet kreves det stillaser, støpeformer, armering og ikke minst solid forankring til berget over. 

En annen forskjell handler om brannsikring. I Norge legges en trykkvannsledning gjennom tunnelen slik at vannet ligger klart i tunnelen i tilfelle brann. I Sverige bygger man sprinkleranlegg for å tåkelegge en eventuell brann. Sprinkleranlegget krever en stor tankstasjon og et omfattende system for å drenere vannet dersom anlegget utløses. 

– Vi anlegger gatesluk annenhver meter gjennom hele tunnelen. Totalt kommer vi opp i cirka 10.000 gatesluk som skal ta unna eventuelt slukkevann og annet vann i tunnelen, forteller Bjerkhaug. 

Massehåndtering

Tunnelsystemet er så stort at det er satt opp retningsskilt i anleggsfasen. En kolossal jobb er gjort med å drive tunnelen. På det meste ble det produsert 1000 meter tunnel hver fjerde eller femte uke. Totalt to millioner faste kubikkmeter berg skal ut. Håndtering av masser er en stor del av jobben. 

Fra knuseverkene på AFs to anleggsområder er massene sendt til et kaianlegg med transportbånd. Der har massene blitt lastet på båt. Denne løsningen har spart det lokale veinettet for tusener av lastebillass. Ved inngangen til 2023 brukes mye av massene som hentes ut til veibygging inne i tunnelanlegget. 

En rekke underentreprenører er engasjert i prosjektet, blant annet flere selskaper i AF Gruppen. I en av rampetunnelene jobber mannskaper fra Kanonaden med grunnarbeider. Stenseth & RS har personell som bistår med betongarbeid, og AF Prefab Mälardalen skal levere veggelementer. Søkshunder fra AF Decom har søkt etter sprengstoff i tunnelen. 

Trives under jorda

På kjøretur gjennom tunnelen passerer vi et punkt der tunnelprofilen er nærmere 200 kvadratmeter. Tunnelens dypeste punkt er 80 meter under havoverflaten. Ved et tverrslag er et arbeidslag i ferd med å bytte en ødelagt bolt i tunnelveggen.  

– Ved ettersyn ble det oppdaget en knekt bolt her. Den må bores opp og settes på nytt, forklarer Pavol Uherek mens kollegene Hilmar Rønning og Bjørn Yngve Bjørneseth setter opp boreriggen. 

19 år gamle Pavol er lærling i fjell- og bergverksfaget og trives veldig godt på anlegget. 

– Det er helt suverent å jobbe under jorda, smiler han. 

– Jeg visste ikke hvilken retning jeg skulle gå på videregående, men da jeg fikk innblikk i fjell og bergverk var det med en gang det som gjaldt. Det er variert arbeid, og arbeidsmiljøet er veldig bra, mener Pavol. 

21 kilometer motorvei

AF Gruppen startet arbeidet på Lovön vest for den svenske hovedstaden 31. august 2020 og skjøt første salve allerede tre uker senere, mens koronapandemien var på det heftigste. Prosjektledelsen måtte håndtere strenge reiserestriksjoner som rammet hundrevis av arbeidere som pendlet mellom Norge og anlegget. 

Prosjektet er del av E4 Förbifart Stockholm, et av Sveriges største infrastrukturprosjekter. Motorveien blir en ny del av E4 som skal forbinde Stockholms nordlige, vestlige og sydlige deler. Av veiens lengde på 21 kilometer skal drøyt 18 kilometer gå i tunnel, noe som gjør den til en av verdens lengste motorveitunneler. Arbeidet startet i 2016, og hele veianlegget skal være ferdig i 2030.