Hopp til hovedinnhold
E18 Arendal Tvedestrand AF Gruppen maskinpark

E18 Tvedestrand - Arendal

AF hadde ansvar for prosjektering og bygging av 22 kilometer trafikksikker firefelts motorvei for Nye Veier. Åpning var 2. juli 2019.

Prosjektstatus

   Jan 2017
   Oct 2019

   Om prosjektet

   Entreprisen gjaldt prosjektering og bygging av 22 kilometer komplett ny motorvei mellom Tvedestrand og Arendal. Arbeidet inkluderte alle fag og omfattet fire doble bergtunneler, 30 konstruksjoner og masseflytting av 10 millioner kubikkmeter.

   • 830

   • MNOK 3200

    Kontraktssum

   • 10 millioner

    kubikkmeter masse skal flyttes

   • På prosjektet benyttes den største hjullasteren og største bulldoseren som er brukt på norske veiprosjekter.
   AF Gruppen

   Arendal

   Nye Veiers første gigantkontrakt

   Nye Veiers visjon er å bygge raskt og smart. Kontrakten med AF var da den ble inngått den største veikontrakten gjennom tidene og Nye Veiers første kontrakt etter at selskapet ble etablert januar 2016.

   Ingen har bygd så mye vei på så kort tid før i Norge. Den korte tiden er et resultat av erfarne medarbeidere, stor og moderne maskinpark og god logistikk. Blant annet ble det tatt i bruk den største hjullasteren og bulldoseren som er brukt på norske veiprosjekter.

   Prosjektet har hatt en rask mobilisering av mannskap. Totalt var opp mot 830 ansatte i sving på anlegget. Motorveien åpnet 2. juli 2019, 3,5 måneder før plan. 

   Kontraktsformen innebærer at AF i tillegg til å bygge selve veien også hadde ansvar for prosjektering. Norconsult var AF Gruppens samarbeidspartner på prosjekteringssiden med ansvar for å tegne alle konstruksjoner: broer, tunneler og kulverter. Kruse Smith var underentreprenør for broene.

   Bli med ut på tre av våre anleggsprosjekter

   - Jeg er veldig fornøyd, både fordi veiprosjektet i seg selv er særdeles viktig for regionen, vi får mer vei igjen for pengene, og vi kommer til å bli raskere ferdig enn vi trodde. Nye Veier bidrar til å få ned kostnader betydelig - og da kan vi bygge enda mer vei i dette landet.
   Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til Agderposten

   Prosjektet i tall

   • 750 000

    m3

    reduksjon av fjelluttak ved å heve veilinja

   • 1250

    lastebillass med stein hver dag i 1,5 år.

   • 7

    %

    av arbeidede timer skal være utført av lærlinger

   • maskinpark AF sikkerhet HMS

    Vis respekt for energier

    Selv i svært lav hastighet er det enorme krefter i sving når vi bruker store arbeidsmaskiner. Kommer du i klem, kommer du ikke uskadd fra det. Respekt for energiene vi håndterer og bruk av barrierer, gir kontroll og forhindrer ulykker.

    Mer om HMS i AF
   • HMS Alf

    Sikker jobbanalyse

    Sikker jobbanalyse (SJA) er et viktig verktøy for å planlegge produksjonen og gjennomføre arbeidet på en sikker måte. Alle som skal gjennomføre arbeidsoperasjoner ute i prosjekt skal delta på SJA før oppstart.

    Mer om skkerhet i AF
   • HMS i AF

    Ta vare på deg selv - bry deg om andre

    Arbeid skal planlegges og utføres slik at det ikke oppstår skade på mennesker, miljø eller maskiner. Resultatene AF oppnår i sitt HMS-arbeid avhenger av at alle er bevisst sitt ansvar og påvirkningskraft.

    Mer om HMS i AF

   Prosjektinformasjon

   Prosjekttype: Samferdsel og underjord
   Kunde: Nye Veier AS
   Entrepriseform: Totalentreprise
   Entreprenør: