Hopp til hovedinnhold
E18 Arendal Tvedestrand AF Gruppen maskinpark

E18 Tvedestrand - Arendal

AF prosjekterer og bygger 23 km komplett ny motorvei mellom Tvedestrand og Arendal for Nye Veier.

Prosjektstatus

   Jan 2017
   Oct 2019

   Om prosjektet

   Entreprisen gjelder prosjektering og bygging av 23 km komplett ny motorvei mellom Tvedestrand og Arendal. Arbeidet inkluderer alle fag og inneholder 4 doble bergtunneler, 30 konstruksjoner og masseflytting av 10 millioner kubikkmeter.

   • 600 mennesker er tilknyttet prosjektet. 350 fra AF.

   • MNOK 3200

    Kontraktssum

   • 10 millioner

    kubikkmeter masse skal flyttes

   • På prosjektet benyttes den største hjullasteren og største bulldoseren som er brukt på norske veiprosjekter.
   AF Gruppen

   Arendal

   Nye Veiers første gigantkontrakt

   Oppdragsgiver er Nye Veier AS, et heleid statlig aksjeselskap som overtok ansvaret
   for byggingen av veistrekningen fra Statens vegvesen 1. januar 2016. Nye Veiers visjon er å bygge raskt og smart, og kontrakten med AF er den første totalentreprisekontrakten selskapet har inngått.

   Totalentrepriseformen innebærer at AF i tillegg til å bygge selve veien også har ansvaret for prosjekteringen av det som er et av Norges største veiprosjekter gjennom tidene. Norconsult er AF Gruppens underentreprenør på prosjekteringssiden, og skal  tegne alle konstruksjoner: broer, tunneler og kulverter. Kruse Smith er også underentreprenør i prosjektet og skal bygge selve broene.

   - Parallell prosjektering og utførelse av det store omfanget av arbeid på begrenset byggetid – å få alt apparatet til å fungere som planlagt, er utfordrende, forteller prosjektleder Erik Frogner i AF.

   AF Gruppen har en enorm maskinmark, blant annet den største hjullasteren og den største bulldoseren som brukes på norske veiprosjekter, og en enorm mobilisering av mannskap

   Samtidig har AF kun to og et halvt år på å få ferdig hele veistrekningen. Ingen har bygd så mye vei på så kort tid før i Norge. 

   Bli med ut på tre av våre anleggsprosjekter

   - Jeg er veldig fornøyd, både fordi veiprosjektet i seg selv er særdeles viktig for regionen, vi får mer vei igjen for pengene, og vi kommer til å bli raskere ferdig enn vi trodde. Nye Veier bidrar til å få ned kostnader betydelig - og da kan vi bygge enda mer vei i dette landet.

   Samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen til Agderposten

   Prosjektet i tall

   • 750 000

    m3

    reduksjon av fjelluttak ved å heve veilinja

   • 1250

    lastebillass med stein hver dag i 1,5 år.

   • 7

    %

    av arbeidede timer skal være utført av lærlinger

   • maskinpark AF sikkerhet HMS

    Vis respekt for energier

    Selv i svært lav hastighet er det enorme krefter i sving når vi bruker store arbeidsmaskiner. Kommer du i klem, kommer du ikke uskadd fra det. Respekt for energiene vi håndterer og bruk av barrierer, gir kontroll og forhindrer ulykker.

    Mer om HMS i AF
   • HMS Alf

    Sikker jobbanalyse

    Sikker jobbanalyse (SJA) er et viktig verktøy for å planlegge produksjonen og gjennomføre arbeidet på en sikker måte. Alle som skal gjennomføre arbeidsoperasjoner ute i prosjekt skal delta på SJA før oppstart.

    Mer om skkerhet i AF
   • HMS i AF

    Ta vare på deg selv - bry deg om andre

    Arbeid skal planlegges og utføres slik at det ikke oppstår skade på mennesker, miljø eller maskiner. Resultatene AF oppnår i sitt HMS-arbeid avhenger av at alle er bevisst sitt ansvar og påvirkningskraft.

    Mer om HMS i AF

   Prosjektinformasjon

   Prosjekttype: Samferdsel og underjord
   Kunde: Nye Veier AS
   Entrepriseform: Totalentreprise
   Entreprenør: