Hopp til hovedinnhold

Kampflybase Ørland

Hovedbasen for Norges nye kampfly, F-35, etableres på Ørland flystasjon. Her utfører AF to kontrakter for Forsvarsbygg.

Prosjektstatus

   Aug 2017
   Jan 2020

   Ørlandet kampflyplass

   AF Gruppen utfører to kontrakter ved Ørland hovedflystasjon. Hangarer, infrastruktur og utomhus, samt Ytre perimeter.

    AF Gruppen

    Ørlandet

    Norges nye kampflybase

    På vegne av Forsvarsdepartementet utfører forsvarsbygg oppdraget med å planlegge og bygge hovedbasen på Ørland i Sør-Trøndelag og en fremskutt base på Evenes i Nordland. Prosjektet er det største i Forsvarsbyggs historie.

    Til sammen skal 40.000 kvm bygges nytt og 25.000 kvm bygges om på Ørland.

    Forsvarets nye kampflybase på Ørland skal ta imot de nye kampflyene og gjennomføre effektiv utdanning og trening. I tillegg til teknisk infrastruktur, taxe/rullebaner og store landskapsområder, skal det bygges skvadronbygg, hangarer, verkstedbygg og lager. 

    AF har sikret seg to kontrakter på den nye kampflybasen. Den ene omfatter grunnarbeider med infrastruktur og etablering av banedekker for hangarer.

    Den andre kontrakten omfatter etablering av et avskjermingsfelt rundt flystasjonen.

    • HMS i AF

     Ta vare på deg selv - bry deg om andre

     Arbeid skal planlegges og utføres slik at det ikke oppstår skade på mennesker, miljø eller maskiner. Resultatene AF oppnår i sitt HMS-arbeid avhenger av at alle er bevisst sitt ansvar og påvirkningskraft.

     Mer om HMS i AF
    • HMS Alf

     Sikker jobbanalyse

     Sikker jobbanalyse (SJA) er et viktig verktøy for å planlegge produksjonen og gjennomføre arbeidet på en sikker måte. Alle som skal gjennomføre arbeidsoperasjoner ute i prosjekt skal delta på SJA før oppstart.

     Mer om skkerhet i AF
    • Alf HMS i AF

     Rapportering av hendelser

     Alle ulykker, nesten ulykker og farlige forhold skal rapporteres. Alle rapporterte hendelser behandles slik at vi lærer av hverandres feil og unngår at vi eller kolleger blir skadet.

     Mer om sikkerhet i AF
    • maskinpark AF sikkerhet HMS

     Vis respekt for energier

     Selv i svært lav hastighet er det enorme krefter i sving når vi bruker store arbeidsmaskiner. Kommer du i klem, kommer du ikke uskadd fra det. Respekt for energiene vi håndterer og bruk av barrierer, gir kontroll og forhindrer ulykker.

     Mer om HMS i AF
    • Kildesorterer på alle byggeplasser

     Kildesortering er viktig for miljøet og AF kildesorterer avfall på alle sine prosjekter.

     Mer om miljø i AF

    Prosjektinformasjon

    Prosjekttype: Spesialprosjekter
    Forretningsenhet: AF Anlegg
    Kunde: Forsvarsbygg
    Entrepriseform: Hovedentreprise